Huddinge
Det finns 10 109 personer med finsk bakgrund i denna kommun, vilket motsvarar 9% av befolkningen (111 722 personer).
- SR -

Joo, vi är rätt så många sverigefinnar i Huddinge kommun.