Mörk morgon, 

sommaren bakom är, 

hösten är här, 

nätterna längre och längre blir, 

dagens llus kortare blir, 

vintern nalkas, 

träden sina löv tappar, 

det prasslar under skorna, 

kall vind sveper förbi, 

väntar på vintern, 

kära kära vinter, 

du välkommen är :)

cc8.jpg?1470461776