Skyll aldrig på andra
du har ansvar för dina egna ord, handlingar,
ta ansvar för ditt liv
leta efter en anledning till dina svårigheter,
men skylla inte på någon, 
slappna av, hitta en anledning inom dig själv,
ändra tankesätt, 
förbättra ditt eget liv, dina tankar ,,,

aa3.jpg?1594031707