Alla fria skall vi vara,
Kvinnan fri är, 

mannen fri är, 
Glöm inte barnen, 
även barnen fria skall vara, 
minns detta, 
minns alltid, 
behandla varandra bra, 
frihet åt alla.

woman.47.jpg?1561523261