“Vi behöver hitta Gud, och han kan inte hittas bland oljud och rastlöshet. Gud är tystnadens vän.”
– Mother Teresa

Gud är svårt att hittas bland oljud rastlöshet...i lugnet, i tystnaden kan man känna sig Guds närvaro...stilla ditt sinne...meditera...sök tystnad då och då, varje dag en liten stud tystnad...det hjälper dig att ha baland i livet.

😇