Hör tystnaden, 

det surrar, 

det susar, 

öronen hör, 

hör tystnaden, 

hörbar tystnad, 

tyst tystnad, 

nattens tystnad.