Hör tystnaden, 
det surrar, 
det susar, 
öronen hör, 
hör tystnaden, 
hörbar tystnad, 
tyst tystnad, 
nattens tystnad.

woman.44.jpg?1436312971