Kärlek är vackert, 
i kärlek förenas man, 
antingen kroppsligt, 
eller själsligt, 
enbart själslig förening är det allra vackraste, 
kärlek gör livet ljusare.

jaga12.jpg?1604435605