Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
- Buddha

see4.jpg?1590156377