Det viktiga är inte hur du har det, utan hur du tar det!”
- Leena Kristina Tuulse

kvist-och.himmel.jpg?1598224576

Allt, precis allt känns så som du reagerar på allt. Du kan reagera negativt, då tycker du att du har det inte särskilt bra. Eller du kan reagera positivt och då kommer du att tycka att du har det bra. Våra reaktioner avgör hur vi känner, vilka känslor vi får. Håll med att man mår mycket bättre ifall man kan se något positivt även i det negativa.

Finska:
Tärkeää ei ole Kuinka tunne,
vaan se, miten otat sen! "
- Leena Kristina Tuulse