Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.

Vad är så viktigt att det är värt att offra din sinnesfrid för det?
- Gil Fronsdal