ajtreapor.jpg?1621981388

Vågar du prata? 
vågar du se? 
vågar du höra?
Vad...inte det? 
Hör du...
Äppna din mun och prata, 
öppna dina ögon och se, 
öppna dina öron och hör. 
Det är viktigt att vara med i samhället, 
vara en deltagare i samhället, 
våga påverka genom att 
prata, se och höra.