Svar på tal,
motaktion,
snabb replik

aa23.jpg?1593608875