2015-06-29
Euroopan näkemys muslimeista ja Islamista

on islamofobista...eräitten luulottelu...Hullumpaa logiikkaa on syyttää muslimeja kollektiivisesti joidenkin yksilöitten tai terroriryhmien pahoista teoista. Ei olemitää universaalista lakia jossa sanotaan että muslimien tulee tuiomita kaikkien muslimitaustaisten pahat teot, julkisesti
Ottakaa huomiion että eihän Suomen kansakaan tuomitse suomalaisten rikoksia julkisesti missään, suurin osa kansasta on hiljaa.
Yksikään muslimi ei ole vastuussa muitten teoista.
Sana muslimi tarkoittaa että on uskovainen muslimi, rauhaa rakastava muslimi, joka elää rauhallisesti uskontonsa kanssa.
Rikokset on kiellettyjä Islamissa. Terroristit ja muut pahantekijät ei enää elä Islamin mukaan, ovat erkaantuneet pois Islamista. Voi siis sanoa että terroristit ja muut pahantekijät on muslimitaustaisia, mutta eivät uskovaisia muslimeja.
Suuri viha meitä muslimeja kohtaan johtuu juuri siitä että kiihkoisat länsimaalaiset vetää kaikki muslimit saman kamma läpi, syyttäen kaikkia muslimeja.
Ja lisäksi se seikka aiheuttaa suurta hämminkiä eräissä länsimaalaisissa, kun heillä ei ole kykyä tutkia Islamin oppeja ja sen takia ovat kiihossaan joutuneet terroristien ansaan ja luulottelevat nyt että terroristit edustaa sitä ainoata oikeaa Islamia, he fanittaa terrorismia ja terroristeja ja terroristit kai on mielissään kun ovat saaneet apua länsimaisilta kiihkoilijoita jotka fanittaa heitä koko ajan

-------------------------------------------------


2015-06-30
Missä valtioissa saa harrastaa uskonnollista väkivaltaa muita kohtaan?...

Väkivalta uskonnon nimissä ei ole sallittua kait missään valtiossa. Tarkoitan yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä, ei heillä ole valtaa harrastaa väkivaltaa uskonnon nimssä, sillä valtioissa on lait ja väkivalta myös uskonnon nimissä katsotaan rikolliseksi ja tuomittavaksi tuomioistuimessa.
Se esim. millaiset lait on Iranissa ja Saudiarabiassa, on niitten maitten lait, joissa nuo valtiot sovelluttavat myös hudud. Hudud mukana laissa on hyvin harvassa lähi-idän valtiossa, mainittakoon Saudiarabia ja Iran, mutta sielläkin vain valtio antaa kuolemantuomioita, ruoskintaa, käsien katkonta tuomioita, yksittäiset ei saa sitä tehdä.
Tuo on totta että eräät kristityt käyttää henkistä väkivaltaa saadakseen syrjiä, koska väkivalta on laissa kielletty.
Mutta niinpä on väkialta kielletty lähi-idän maittenkin laissa.
Se että ihmiset käyttää väkivaltaa aseenaan, ei ole uskonnosta, se on ihan sen väkvaltaisen ihmisen omasta sydämestä kun väkivalta kumpuaa esille, oli sitten kysymyksessä fyyssinen väkivalta tai henkinen väkivalta. 

-----------------------------------------------------

 

2015-07-02
Kuka on muslimi?

Et osaa lukea Koraania. Kaikki sen aikaiset sodat ja muut tapahtumat, on kertomuksia sen ajan oloista ja missään kohtaa Koraanissa ei sanota että olisi esim. sodittava samalla tavoin nykyään. Tästä monien länsimaalaisten kuvituksellinen paha Islam on, kun ette ymmärrä Koraania.
Khawardjit, siis uus-khawardjit, siis nykyajan terroristit käyttää Koraania hyväkseen saavuttaakseen mahtia ja valtaa ja rahaa, väkivallan avulla, pelottelemalla ihmisiä ja tappamalla heitä.
Ja sitten Koraanissa on myös hyvin paljon hyviä ohjeita uskovaiselle ihmiselle, Jumalan ohjeita, joita uskovaisen tulee noudattaa elämässään.
Jihadista sanon sen että yksikään oppinut ei ole ehdottanut jihadia kymmeniin vuosiin ja yksikään valtion johtajista ei ole päättänyt laittaa jihadia päälle moniin kymmeniin vuosiin, joten nykyaikana ei ole aikoihin ollut jihadia.
Se on vain terroristit, uus-khawardjit, jotka omin nokkinensa uppiniskaisesti kapinoivat muitten valtioitten johtajia vastaan ja kansaa vastaan. He toimii poliittisesti aatteensa kanssa ja pyrkivät toteuttamaan aatteensa väkivallan ja tappamisen avulla.
Ei, ei he pääse Paratiisiin, heitä odottaa helvetti.
Et näytä tietävän että jihadissa on säännöt, säännöt joita terroristit ei noudata.
Et varmati myöskään tiedä, mitä sana muslimi tarkoittaa, miten muslimin on elettävä jotta voisi kutsua itseään muslimiksi.
Hyvin moni muslimiutaustasta on vain tapamuslimeja, he ei usko ja elä Koraanin ja autetenttisen sunna mukaan, siksi he ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä muslimeja.
Lue täältä mitä muslimi on,
http://www.oocities.org/athens/rhodes/9005/Muslimi.html
Vem är muslim?
Muslim är den som överlämnar sig till Gud, följer Koranen och Profeten Muhammeds sedvänja, påbjuder det goda och förhindra det onda. Man kan födas som muslim eller övergå till islam, men det viktigaste är att man fullt ut försöker leva som en god och sann muslim. En muslim tror på Guds absoluta enhet, och på att Gud har sänt profeter till alla världens folk varav profeten Mohammed(saw) är den sista och ingen annan profet kommer efter honom. En muslim tror på att det kommer komma en Domens dag där alla ställs till svars för sin gärningar, och på att det finns änglar, och ett liv efter detta. En muslim tror på att allt som sker, det goda liksom det onda, sker med Guds vilja. En muslim tror på att Gud har uppenbarat vissa böcker och skrifter varav Koranen är den sista.
Gud definierar sanna muslimer i Koranen:
"Den Nåderikes sanna tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och när avgudadyrkarna vill inleda ett samtal med dem, svarar med fredshälsningen. Och under natten vakar de i bön - ömsom faller de ned inför sin Herre, ömsom står de upp".
(Koranen 25:63-64)
"Fromheten består inte att ni vänder ansiktet mot öster eller väster. Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen och profeterna och som ger av det han äger - vilket pris han än sätter på detta - till de anhöriga, de faderlösa och de behövande, till vandringsmanen och tiggarna och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och som förrättar bönen och erlägger allmoseskatten och som håller sina löften och som bär lidande och oförrätt med tålamod och håller stånd i farans stund. De har visat att deras tro är sann; de fruktar Gud." 
(Koranen 2:177) 
http://www.konvertitguiden.com/grunder.shtml

----------------------------------------------------------

 

2015-07-29
Fundamentalistiset ateistit ja fundamentalistiset uskovaiset

Fundamentalistiset uskovaiset ja fundamentalistiset ateistit käyttäytyvät ihan samalla tavalla...Kumpikin ryhmä huutelee oman uskomuksensa hyvyyttä ja pitää sitä ainoana totuutena ja syöttävät sitä joka päivä verkossa muille ainoana totuutena...Tässä asiassa fundamentalitiset ateistit ja fundamentalistiset uskovaiset on samanlaisia...ei paljoa eroa toisistaan...hyökkäävää ja tuomitsevaa heidän ulosantinsa on kummankin ryhmän...Ja sitä paitsi tavalliset ateistit ja fundamentalistiset ateistit, ei osaa Raamattua eikä osaa Koraaniakaan...silti he on olevinaan suuria uskonnontietäjiä

----------------------------------------------

 

2015-08-02                 
Rasismi, muukalaisviha

Rasismi, muukalaisviha...kohottaa aina päätään euroopassa...kun on paljon työttömyyttä ja lama ja suurin osa kansasta köyhiä työläisiä....Silloin monet on huolissaan elämästään ja hakee tilanteelle syyllistä, syntipukkia...tällä kertaa syntipukki heille on maahanmuuttajat...etenkin muslimit...ennenvanhaan juutalaiset oli syntipukkeja näille köyhille...Huonoina aikoina se on aika yleistä, että heikompi osa kansasta etsii syntipukin itselleen...silloin he kuvittelee, että kaikki olisi hyvin jos ei olisi maahanmuuttajia ja etenkin muslimeja...Ennen vanhaan taisi nuo heikot kansalaiset tehdä rikkaista aateleista syntipukkeja... ainakin ajatuksissaan...vieläkin lukee ja kuulee kun eräät suomalaiset syyttää ruotsalaisia, siis Ruotsin ruotsalaisia...Jos ei olisi nyt maahanmuuttajia ja etenkin muslimeja...keitä nuo heikommat laittaisi silloin syntipukeiksi? Savolaiset? Karjalaiset? Saamet? 

--------------------------------------------------------

 

2015-10-09
Vierasta kulttuuria pelkäävät

He jotka kuvittelee 10%-20% ulkolaisten valtaavan Suomen ja suomalaisuuden ja laittavan omansa tilalle, sellaiset ihmiset ei ymmärrä miten esim. suomalaista kulttuuria pidetään yllä, pysyvänä, sen takia he mölisee ja kiukkuilee ja syyttää ulkolaisia. Jos suomalainen kulttuuri häviäisi, kenen vika se oliisi? Suomalaisten oma vika kun jättävät kulttuurinsa ja eivät ole älykkäitä pitämään kulttuuriaan. Sillä kukaan ei tyrkytä vierasta kulttuuria suomalaiselle, suomalainen päättää itse ja jos hän päättää kuten muukalaisvihamieliset että Suomen kulttuuri on mennyttä, silloin se on mennyttä, kun eivät älyä itse pitää kiinni kulttuuristaan.
Ulkolaiset ei syö suomalaista kulttuuria loppuun, eivät syö sitä ollenkaan, heillä on oma kulttuuri ja loppujen lopuksi he ottaa hieman Suomen kulttuurista omaan kulttuuriinsa ja näin ollen he elää monikulttuurisena.
Suomalainen puolestaan tekee myös niin kuin itse haluaa, joko sekoittaa hieman vierasta omaan kulttuuriinsa, tai pitävät kiinni suomalaisesta kulttuurista kynsin ja hampain.
10-20% ulkolaisista Suomessa asuvista ei pysty hävittämään Suomen kulttuuria. Jos suomalainen kulttuuri häviää noin pienen ulkomaalaisryhmän takia, on vika suomalaisissa itsessään, heidän omassa heikkoudessa kun vähättelevät itseään ja kulttuuriaan niin huonoksi että 20% ulkolaisista kykenisi hävittämään suomalaisen kulttuurin.... 
----Arabikulttuuri esim. ei ole sen huonompi mitä suomalainen kulttuuri. Muukalaisvihamieliset ei halua tutustua kulttuureihin, antavat vihamielisyyden ja pelon värittää ajatuksiaan koko ajan.
Suomalainen kulttuuri tarvitsee vivahteita muista kulttuureista koko ajan. Kaikki kulttuurit vaikuttavat aina jonkin verran toisiinsa. Näin on ollut aina ja tulee olemaan tulevaisuudessakin näin.
Muukalaisvihamielisten kirjoitusten perusteella kuvittelevat maahanmuuttajia aseellisiksi ja sotiviksi indiviideiksi.
Se on muukalaisvihamieliset jotka sotii sanojen kanssa, verbaalisti siis, he on niitä ainuita sotijoita Suomessa, sotivat sanojensa kanssa, toivottavasti pysyvät sillä tasolla, eivätkä tartu aseisiin ja ala tappaa maahanmuuttajia. Heillä se on paljon suurempi potentiaali alkaa räyhäämään ja tappamaan, mitä ulkomaalaisilla. Ulkolaiset on aika hiljaa, Se on muukalaisvihamieliset jotka vinkuvat ja narisevat ja ovat tyytymättömiä kaikkeen, jopa itseensä ja kulttuuriinsa, kun heillä ei näytä olevan älyä edes pitää suomalaista kulttuuria yllä. Muukalaisvihamieliset on roskajoukko Suomessa 

--------------------------------------------------------------

 

2015-09-06
Pyhien kirjojen tulkinta....

Pyhä sota vääräuskoisia vastaan, etninen puhdistus ja rasismi löytyvät helposti Vanhasta testamentista. Yhtä lailla Raamatulla voi perustella suvaitsevaisuutta ja lähimmäisenrakkautta. On täysin tulkitsijasta kiinni, mihin kohtaan tarttuu. Iso kirja itse ei käytä valtaa. Sitä käyttävät sen tulkitsijat. Tämä pätee myös muiden uskontojen pyhiin kirjoihin, kuten islamin Koraaniin.

On siis tulkitsijasta kiinni, miten tulkitsee, miten haluaa tulkita ja mitä haluaa todistaa tulkinnallaan.

Paha ihminen haluaa tulkita mielellään pahuutta.
Hyvä ihminen tulkitsee hyvyyttä.

Onhan se parempi tulkita hyvyyttä kuin kallistua negatiiviseen pahuuteen vain. Miksi olla negatiivinen vain sen takia että saisi syrjiä esim. joitakin muita pyhän kirjansa varjossa? Tai miksi eräät rienaa ja tulkitsevat vain pahuutta uskonnoissa? Kuvaileeko sellainen pahuuden tulkitseminen heidän oman sielunsa paha tilanteen? Sanoisin, kyllä taitaa näin olla.

Raamatun alku vanhassa testamentissa sanotaan tulevan sumerialaisten vanhoista kil-kirjoituksista, siis Raamatun teksteistä tulee sumerien ajalta, joilta Raamattua kirjoittavat on lainanneet tekstejä, mutta lyhentäneet niitä niin paljon että lukija ei ymmärrä mitä lukee.
Olen aikoinani joskus opiskellut Kristinuskon historiaa, oli hyvin mielenkiintoista nähdä miten Kristinusko alkoi ja miten se muuttui koko ajan ajan kuluessa. Monesti kirkkoherrat teki muunnoksia teksteihin oman mielipieensä mukaan ja monista heidän mielipiteistään tuli sen ajan Kristinuskon teesejä, joita vielä tänä päivänäkin eräät kunnioittaa.

Jokaisella on oikeus uskontoonsa, ei siinä auta tieteelliset kirjoitukset ja yritys niitä kumota. Usko antaa lohtua monelle ja turvallisuutta ja tasapainoista iloista elämää

-----------------------------------------------------

 

2015-09-12
Terrorisia torjuvat muslimi-oppineet ympäri maailmaa

Monet arabimaat ja niitten johtajat on vastaan terroristeja ja sanoneet sen julkisesti lehdissä ja teeveessä.
Tuossa on saudi kunkun lausuma julkaisu:

Religious extremism is a perversion which must be eradicated, Saudi Arabia's King Abdullah said on Sunday, with his air force engaged in a U.S.-led campaign against jihadist militants in Syria.
"Extremism, which has generated terrorism, behooves us to combine our efforts to fight it and defeat it because it has nothing to do with Islam," the king said in an annual address to leaders of delegations from Islamic nations which performed the annual hajj pilgrimage, the official SPA news agency reported.
Saudi Arabia and four other Arab countries have joined an American-led coalition which is conducting air strikes against Islamic State group rebel positions in Syria.
The militants, who have also seized territory in Iraq, have carried out a series of atrocities including crucifixions and beheadings which have been condemned by Muslims worldwide.
Extremism "is a perverse factor which we can only remedy by eradicating," the king said in an address delivered by Crown Prince Salman bin Abdul Aziz, who also holds the defense portfolio.
"And we are engaged in eradicating it unwaveringly and with determination," he said to an audience which included presidents and other senior officials of Islamic nations.
He said young people must be protected from extremist ideas.
Saudi authorities have long feared blowback from jihadist groups, particularly after al-Qaeda attacks in the kingdom from 2003 to 2006.
The royal address occurred in Mina, where two million Muslim pilgrims from around the world engaged in a ritualized stoning of the devil on Sunday, the second-last day of the annual hajj.

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/10/05/Saudi-king-hails-security-forces-for-foiling-extremist-plots.html

Myös eräät Islamin oppineet on jo ajat sitten kirjoittaneet yhteisen kirjeen isikselle ja sanoivat sanottavansa heille. he kertoi terroristeille mitä Islam sanoo isiksen pahoista teoista.

Tässä koko kirje jos tain kiinnostaa, englanniksi.
http://www.lettertobaghdadi.com/
http://www.lettertobaghdadi.com/14/english-v14.pdf

Muslim Scholars Release Open Letter To Islamic State Meticulously Blasting Its Ideology
Here is the executive summary of their letter:
1. It is forbidden in Islam to issue fatwas without all the necessary learning requirements. Even then fatwas must follow Islamic legal theory as defined in the Classical texts. It is also forbidden to cite a portion of a verse from the Qur’an—or part of a verse—to derive a ruling without looking at everything that the Qur’an and Hadith teach related to that matter. In other words, there are strict subjective and objective prerequisites for fatwas, and one cannot ‘cherry-pick’ Qur’anic verses for legal arguments without considering the entire Qur’an and Hadith.

2. It is forbidden in Islam to issue legal rulings about anything without mastery of the Arabic language.
3. It is forbidden in Islam to oversimplify Shari’ah matters and ignore established Islamic sciences.
4. It is permissible in Islam [for scholars] to differ on any matter, except those fundamentals of religion that all Muslims must know.
5. It is forbidden in Islam to ignore the reality of contemporary times when deriving legal rulings.
6. It is forbidden in Islam to kill the innocent.
7. It is forbidden in Islam to kill emissaries, ambassadors, and diplomats; hence it is forbidden to kill journalists and aid workers.
8. Jihad in Islam is defensive war. It is not permissible without the right cause, the right purpose and without the right rules of conduct.
9. It is forbidden in Islam to declare people non-Muslim unless he (or she) openly declares disbelief.
10. It is forbidden in Islam to harm or mistreat—in any way—Christians or any ‘People of the Scripture’.

11. It is obligatory to consider Yazidis as People of the Scripture.
12. The re-introduction of slavery is forbidden in Islam. It was abolished by universal consensus.
13. It is forbidden in Islam to force people to convert.
14. It is forbidden in Islam to deny women their rights.
15. It is forbidden in Islam to deny children their rights.
16. It is forbidden in Islam to enact legal punishments (hudud) without following the correct
procedures that ensure justice and mercy.
17. It is forbidden in Islam to torture people.
18. It is forbidden in Islam to disfigure the dead.
19. It is forbidden in Islam to attribute evil acts to God.
20. It is forbidden in Islam to destroy the graves and shrines of Prophets and Companions.
21. Armed insurrection is forbidden in Islam for any reason other than clear disbelief by the ruler and not allowing people to pray.
22. It is forbidden in Islam to declare a caliphate without consensus from all Muslims.
23. Loyalty to one’s nation is permissible in Islam.
24. After the death of the Prophet, Islam does not require anyone to emigrate anywhere.

http://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000055

Muslimioppineet eri puolilta maailmaa ovat kirjoittaneet avoimen kirjeen, jossa he tuomitsevat Irakissa ja Syyriassa toimivan Isis-järjestön teot. Kirje on suunnattu liikkeen johtajalle Abu Bakr Al-Baghdadille sekä Isisin taistelijoille ja seuraajille. Asiasta uutisoi Huffington Post.
- Islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuvalle Isisille suunnattu avoin kirje julkistettiin Yhdysvalloissa keskiviikkona 24. syyskuunta. Arabiankielinen 18-sivuinen kirje on englanniksi käännettynäkin monen länsimaisen vaikea ymmärtää, sillä siinä viitataan jatkuvasti klassisiin uskonnollisiin teksteihin ja Isisinkin käyttämiin uskonoppineisiin, kertoo amerikkalais-islamilaisten suhteiden neuvoston johtaja Nihad Awad.
- "Tätä kirjettä ei ole tarkoitettu liberaalille yleisölle", Awad sanoo Huffington Post -lehden mukaan. Awadin mukaan myös keskivertomuslimin voi olla vaikea ymmärtää kirjettä.
-Kirjeen on tarkoitus osoittaa kohta kohdalta vääräksi Isiksen väkivaltainen filosofia. Huffington Postin mukaan kirje sisältää muun muassa seuraavanlaisia kannanottoja: "Kidutus on islamissa kiellettyä", "pahojen tekojen lukeminen Jumalalle on kiellettyä islamissa", "islamin mukaan on kiellettyä julistaa ihmisiä ei-muslimeiksi ennen kuin he avoimesti julistavat epäuskoaan."
-Kirjoittajat myös kritisoivat järjestön itsestään käyttämää nimeä "Islamilainen valtio ja pyytävät, ja pyytää ettei tätä nimeä käytettäisi. "Lakatkaa kutsumasta heitä 'islamilaiseksi valtioksi', koska he eivät ole valtio eivätkä he ole uskonto", sanoo Ahmed Bedier, muslimi ja United Voices for America -järjestön johtaja.
-Kirjettä ovat olleet laatimassa muslimimaailman tunnetut johtajat, kuten Egyptin suurmufti, šheikki Shawqi Allam sekä Jerusalemin ja Palestiinan mufti, šheikki Muhammad Ahmad Hussein.

http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/yli-120-muslimioppineelta-avoin-kirje-isisille/

-----------------------------------------------------------

 

2015-09-25
Vihapuheen keskellä on puolustettava inhimillisyyttä...

Yle Keski-Suomen lähetysikkuna ei ole suomalaisen maahanmuuttokeskustelun keskeisiä alustoja. Oman osansa sekin on silti saanut. Muun muassa näin: "Irakilaista terroristia syötät niin kauan kuin se raiskaa ja tappaa suomalaisen teinitytön. Ei jestas sun humaaniutta, avaa silmät", ja "Humaaniudella ja hyysäyksellä ei näköjään ole rajoja. Otetaan miljoona pakolaista, ja katotaan kenen syliin ne kaatuu. Niin sinisilmäistä touhua, että ei voi käsittää. No kysyn sitten kun on aika uudestaan, tätäkö halusitte? Joka kulmassa on minareetti, yötä päivää raikaa hullun laulu".
----------------------------------------
– Melko tyypillistä islamofobiaa, minareetit tulevat ja terrorismi leviää. Kärkevää kielenkäyttöä, ja mennään siinä rajoilla, että leimataanko tässä kokonainen ihmisryhmä ja uskonto hyvin negatiivisesti, sanoo äärioikeistoa tutkinut tutkijatohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta.

Osa suomalaisista näyttää kuvittelevan muun muassa, että irakilaisten leimaamisessa raiskaaviksi terroristeiksi on kyse maahanmuuttokriittisyydestä, tai että maahanmuutto muuttaa Suomen islamilaiseksi valtioksi.

– Jos kovin paljon yleistetään, syrjitään jotain tiettyä ihmisryhmää, kiihotetaan jotain ryhmää vastaan, silloin ei olla rakentavan keskustelun poluilla, ja voidaan puhua jopa rasismista, Kotonen sanoo. 


Lue lisää:
http://yle.fi/uutiset/maahanmuuttoke...ihinsa/8328366

-------------------------------------------------------

 

2015-09-29
isis

Khawaridjs åsikt om Djihad
Det här är Khawâridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawâridjs åsikt.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/r...r-en-enad-fana

Idag är det tillåtet att göra djihad utan någons tillåtelse?
Detta är inte sant, djihâd finns kvar i detta samfund till Domedagen, men djihâd måste vara organiserat av ledaren.
För om det inte blir organiserat av ledaren så blir det kaos, och olika grupper kommer att skryta om att de gjort si och så vilket inte är bra. Det är vad som skedde i Afghanistan t.ex. För folket hjälpte afghanerna väldigt mycket och nu ser vi hur resultaten blev.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/r...rna-ar-svikare

Djihâd för att upphöja Allâhs ord, för att skydda Islam, för att se till att Islam sprids och för att bevara dess ära är obligatoriskt för den som kan.
Men det måste vara någon som sänder iväg arméerna och organiserar dem så det inte blir kaos och det sker saker som man inte vill.
Därför är det något som går tillbaka till landets ledare. Det är upp till de lärda att uppmana honom till det. Om han börjar kalla muslimerna till det så måste alla som kan besvara och vara uppriktiga och söka att sanningen skall segra och för att skydda Islam.
Den som inte besvarar då den kallas till Djihâd och inte har en ursäkt är en syndare.

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/r...a-i-olika-krig

Vad anser ni gällande de strider som sker mellan olika islamiska grupper?Gällande krig muslimerna emellan så har Profeten (sallâ Allâhu 'alayhi wa sallam) sagt:
"Att verbalt förolämpa en muslim är olydnad, och att kriga mot honom är otro" [Bukhari och Muslim]
Dvs. det är en otrogen handling, för hur kan en muslim bära vapen mot sin muslimska broder? Av den anledningen beskrev Profeten (sallallahu aleyhi wa sallam) att denna handling var otro och han sade även:
"Den som bär vapen mot oss, är inte ifrån oss" [Bukhari och Muslim].
Det är obligatoriskt för muslimerna då det sker dessa prövningar att de skall hålla tillbaka sina tungor och vapen från att ge sig in i detta, förutom den som är kapabel att medla mellan dem.
Allah säger nämligen:

"Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Allâhs bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Allâh älskar de opartiska. De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Allâh - kanske skall ni erfara barmhärtighet." [al-Hudjurât: 9-10]

http://fatwa.se/fatwas/fiqh/djihad/a...sig-till-detta

------------------------------------------------------------

 

2015-09-30
Isis ei ole sama kuin Islam

Saudien uskonto on Islam, aika tavalla kirjaimellisesti uskottava Koraani. Vaikka heitä wahhabeiksi sanotaan, on heillä Koraani siinä missä muillakin. Koraani ei salli itsensä tappamista. Koraani ei salli terrorismia. Koraani ei salli omaaloitteista hyökkäystä kenenkää kimppuun.

Saudiarabia ei toimi IS mukaan, saudit ei hyökkää viattomien kimppuun tappamalla heitä, kuten IS tekee. Islamin mukaan on oppineitten annettava lupa tehdä aseellinen hyökkäys ja se annetaan Koraanin mukaan vain silloin jos joku on hyökännyt heidän kimppuun ja silloin kun heidän kimppuun hyökätään heidän uskonnon takia.

IS on monenmaalaisten ryhmä. Ketkään muslimimaitten oppineista ei ole antanut heille lupaa hyökätä kenenkään kimppuun. IS toimii omaaloitteisesti, himoiten valtaa ja mahtia, he on Islamin mukaan, Khawaridjs, eivät toimi Islamin mukaan.

Saudiarabilainen mufti sanoo näin: Terroristit on khawaridjs, eivät toimi Islamin mukaan.
Det här är Khawaridjs åsikt. Ahl us-Sunnah säger att det måste finnas en fana och att det måste finnas en ledare. Det här är muslimernas metodik från Profetens (sallallahu aleyhi wa sallam) tid. Den som ger fatwa att man inte behöver ha en ledare eller en enad fana och att alla följer sina lustar och begär, det här är khawaridjs åsikt.
http://www.islam.nu/terrorism-artikl...ividuell-jihad
Google suomennos:
Tämä on Khawaridjs lausunnossa. Ahl us-Sunnan mukaan on oltava lippu, ja että täytyy olla johtaja. Tämä on muslimien menettelytavoista Profeetta (sallallaahu aleyhi wasallam) aikaa. Joka antaa fatwan, että yksi ei tarvitse olla johtaja tai yhtenäinen banneri ja kaikki, jotka seuraavat niiden himot ja halut, tämä on khawaridjs lausunnon.

---------------------------------------------------------------

 

2015-09-30
Mitä tiedät Islamista?

Mitä tiedät alku Islamista? Vetoat valloituksiin. Mutta kerro mitä tiedät alku Islamista, miten soditaan, saako tappaa, saako tappaa naisia ja lapsia ja viattomia? Mitä tiedät nyky-ajan saudeista? Mitä tiedät heidän uskonnosta? Koska viimeksi olet lukenut että saudit hyökkäsi viattomien kimppuun ja tappoi ja alisti heitä?
Nuo linkit mitä olen laittanut, ne on saudien kirjoituksia, uskovaisten saudien kirjoituksia. He ei harrasta terrorismia. Eikä myöskään valtio Saudiarabia tee terrori-iskuja. Saudit tuomitsee jyrkästi terrorismin, kuten he tuomitsee kaiken muunkin pahan, sharia avulla. Sharia ei kehoita terrorismiin, Koraani ei kehoita terrorismiin. Ainoastaan yksittäiset vallan ja mahdin haluiset indiviidit harrastavat terrorismia, saadakseen mahtia ja tunteakseen itsensä "herroiksi", he nauttii kun heitä pelätään, se kohottaa heidän itsetuntoa.

Kehoitan sinua lueskelemaan saudien, siis uskovaisten saudien kirjoituksia, ennen kuin alat syyttämään heitä terrorismin kannattajiksi. Terrorismi ei lähde uskonnosta. Terrorismi lähtee ihmisestä, ihmisen vallan halusta, ihmisen halusta peloitella muita.
Ja kuten kirjoitin, aseellista jihadia ei saa kukaan yksittäinen tehdä omaaloitteisesti, se on Islamin vastaista, jo sen takia kaikki muslimivaltiot tuomitsee terrorismin. Muslimivaltiot tai uskonto Islam ei ole vastuussa siitä mitä yksittäiset hihulit tekee vallanhimossaan jossain muualla. Islam on uskonto. Jokaisessa muslimimaassa om omat lakinsa ja omat hallitusmuotonsa, mikään niinstä valtioista tai heidän oppineista, ei ole antanut lupaa aseelliseen jihadiin esim. Irakissa, Euroopassa, USAssa ja ei muuallakaan.

Huomautan myös että kulttuuri ei ole sama asia kuin uskonto. On osattava erottaa kulttuuri ja uskonto toisistaan. 

------------------------------------------------------

 

2015-09-30
Taistelu isisiä vastaan

On Monday night, Pentagon spokesman Rear Admiral John Kirby said in a statement that US army and “partner nation forces are undertaking military action against ISIL terrorists in Syria using a mix of fighter, bomber and Tomahawk Land Attack Missiles.”
US media reported that the Arab countries of Bahrain, Jordan, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates had joined in the attacks.

http://www.presstv.ir/detail/2014/09...-out-in-syria/

Under måndags kvällen, sade Pentagons talesman, John Kirby, i ett uttalande att USA:s armé och ”partner nationernas styrkor genomför militära aktioner mot IS terrorister i Syrien genom att använda en blandning av kämpe, bombplan och landmissiler.” Amerikanska medier rapporterar att de arabiska länderna Bahrain, Jordanien, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten hade anslutit sig till attackerna.
http://mellanosternbladet.se/usa-i-f...isis-i-syrien/

--------------------------------------------------------

 

2015-09-30
Muslimimaat jotka taistelee isisä vastaan

Juuri nyt nämä muslimivaltiot ovat samalla linjalla USA kanssa että IS terroristeja on vastusttettava.

Arabförbundet
Bahrain
Egypten
Jordanien
Libanon
Marocko
Oman
Qatar
Saudi-Arabien

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19590911.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19590760.ab

Kysymyksessä on IS tuhoaminen. Kukaan ei ole tuhoamassa uskontoa Islam.
Jos haluaisit, olist voinut googlen kanssa kääntää kaikki se mitä linkitin saudiarabian fatwasta ja saudien uskonnolliselta sivustolta. Tietenkään google ei käännä sanatarkkaan ja usein tulee virheitä, mutta kokonaisuuden saa selville siltikin. Minä luen usein arabian kielisiä sivustoja, ja en osaa läheskään täydellistä arabiaa ja en osaa taitoa kirjoittaa arabiaksi ja lukea sitä, mutta google avustaa hyvin paljon, jos todellakin haluaa tietää enemmän. Jos haluaa tietää, silloin on laitettava aikaa tiedon hakuun, eikä vain ainoastaan luottaa länsimaisten islamofobisten kuvitelmiin. Hyvin harva näillä palstoilla tietää Islamista paljoakaan, tieto näkyy liikkuvan enimmäkseen vain terrorismissa ja kuvittelussa että terrorismi on uskonto Islam. Olen inte muslimi, ollut jo monet vuosikymmenet, käännynnäinen, mutta en koskaan ole edes ajatellut alkaa terroristiksi tai uskomaan kiihkoisia terroristeja ja muita jotka käyttävät uskontoa Islam hyödykseen. Naureskelen usein kun aina joka puolella näkee noita länsimaalaisia jotka puhuu Islamin tietäjinä Islamista ja muslimeista ja uskonnosta Islam, mutta todellisuudessa heidän tieto uskonnosta Islam on hyvin hyvin vähäistä. Silloin kun ei tiedä, juuri silloin on helppo alkaa kuvittelemaan ja uskomaan isompien poikien kirjoituksiin Islamista, etenkin jos itsellään ei ole haluja ottaa selvää asioista, silloin on aina tyydyttävä sekunda tietoon, joka usein on hyvin vajaavaista ja valitettavasti usein harhaan johtavaa, sillä onhan isompien poikien tarkoituskin saada Islam näyttämään terrororismilta ja pahalta, he vastustaa Islamia ja muslimeja, kaikkia muslimeja ja harhaanjohdettu valitettavasti uskoo heihin 

-----------------------------------------------------------

 

2015-10-25
Islamofobiset fanittaa terrorismia

Terroristit ei ole uskovaisia muslimeja siinä mielessä, koska eivät noudata Islamia. Suuren suuri enemmistö maailman uskovaisista muslimeista vastustaa terrorismia ja eivät toimi terroristien raakuuksien tavoin. Kaikki suunnat Islamissa vastustaa terroristeja, joten et voi sanoa terroristien olevan uskovaisia, kun eivät toimi islamin mukaan.

Et ole tainnut tästä ketjusta lukea mitä ole kopioinut tänne ja näyttänyt Koraanista ja sunnasta, että terroristit ei toimi Islamin mukaan.

Ei kaikki jotka huutaa Herraa pahaa tehdessään, ole uskovaisia. Terroristit yrittää hakea Islamisra tukea pahoille teoilleen, mutta eivät kykene siihen. Ehkä he kuvittelee, että saavat paljon kannatusta sekä lähi-idässä ja lännessä. Terroristien kannatus ei kuitenkaan ole suuri.
Mutta olen jo ajat sitten huomannut, että eräät nuoret muslimit lännessä eivät tunne kunnolla uskontoaan ja monet heistä ei lähde terroristien joukkoon uskonnon takia, mukana on poliittiset ajatukset etupäässä.
Sen sijaan eräät länsimaalaiset uskoo ja luottaa terroristeihin ja kuvittelevat terroristien edustavan ainoaa oikeaa Islamia. Tuollainen johtuu siitä, kun eivät tunne Islamia ja luottavat vihasivustojen kirjoituksiin ja monella heistä on taka-alalla ajatus, että jos uskontoa Islam alentaa sanomalla sitä terroristien uskonnoksi, niin se jotenkin parantaisi asiaa :D Miten? Sitä en tiedä, eivätkä taida tietää itsekkään.

Ne jotka väittää terroristien olevan ainoita oikeita muslimeja, fanittaa terrorismia, auttavat terroristeja. Terroristit ei saisi niin paljon kannatusta jos länsimaalaiset islamofobiset ei fanittaisi terrorismia.

Tiedätkö mistä isis sai alkunsa? Se ei saanut alkua uskovaisista muslimeista. Alku tuli kostonhalusta jossa ei Koraani ja sunna ollut mukana. Oletettavasti terroristit alkoi hakea Koraanista mukamas apua pahuudelleen, jotta saisivat heikot nuoret muslimimiehet puhuttua ympäri ja myös heikot länsimaalaiset islamofobiset joilla ei ole myöskään tietoa Islamista.

Olen huomannut myös, että islamofobiset ei välitä mitä heille sanoo ja selittää ja todistaa, he on takertunut kiinni islamofobiaansa täydellä teholla, heille ei mene perille opetus. Mitä sellaisista voi sanoa? Puupäitä? :)

Useimmat muslimilapset, ei heitä aiviopestä Islamiin jo lapsesta lähtien. Esim. Ruotsista isisn joukkoihin lähteneet, ei useimmat heistä ole uskovaisista perheistä. Mielessä on kosto ja jännityksen etsiminen etupäässä.

Muistan historiasta, kun Suomessa punaiset ja valkoiset tappoivat toisiaan, ei ollut auttanut heitä koulunkäynti eikä sivistys, eikä uskonto, tappaa vaan piti, tappaa omia kansalaisiaan.

Tappaminen ja mahdin haku ei ole uskonnoista kiinni.    

------------------------------------------------------

 

2015-10-28
Muslimi on uskovainen ihminen

Muslimi on uskovainen ihminen.
Luuletkos ihan tosissasi, että kaikki muslimimaissa syntyneet on uskovaisia?
Ei esim. kaikki Ruotsissa muslimiperheisiin syntyneet ole uskovaisia.

Yleensä muukalaisvihamieliset käyttää sanaa muslimi kaikista jotka tulee lähi-idästä, oli he sitten muslimeja tai kristittyjä.
Olen lukenut sellaistakin moskaa kun muukalaisvihamielinen suomalainen Suomessa väittää, erään Ruotsin kaupungin rikollisjengiä muslimeiksi siitäkin huomimatta, että joku oli etsinyt todisteen, monta ruotsalaista lehti-artikkelia, missä kirjoitettiin sen kaupungin kristitystä rikollisjengistä.
Mikähän tuollaistakin oikein vaivaa? Vaivaa se, että ei anna periksi, haluaa kaikkien rikollisten olevan muslimeja vastatodistuksista huolimatta. Tuollainen jos jokin tuo esille muukalaisvihamielisen tyhmyyden :D

Totta kai, monet tulkitsee pyhiä kirjoja. Mutta jos katsotaan miten eri uskonnolliset suunnat tulkitsee pyhiä kirjoja, niin Islamista puheen ollen, isis ei ole mikään uskonnon suunta, ei ole mikään suuri suunta joka sanelisi tulkinnan kansalle,

Tyhmää sekin on muukalaisvihamielisiltä sanoa, että teroristit on uskovaisia, muslimeja. Terroristit ei kunnioita Koraanin sanaa eikä mitään muutakaan sanaa, muuta kuin omaa sanaansa vain. Isis on poliittinen terrorijärjestö, joka sai alkunsa kostonhalusta amerikkalaisille ja shiamuslimeille, siinä mitään uskonnon suuntaa ole mukana.

Tiedän, että muukalaisvihamieliset esim. ei tiedä miten aseellinen jihad laitetaan alkuun ja ketkä saa osallistua ja keiltä jihadistien tulee ensin saada lupa tai kehoitus. Koraani ja sunna määrittelee kaiken tuon. Ja kun isis ei toimi uskonnon Islam mukaan, silloin he ei ole uskovaisia ja heitä ei voi enää sanoa muslimeiksi, koska tappavat kaikkein eniten muslimeja, ovat siis murhaajia, jotka ei tiedä mitä Koraanissa sanotaa murhista ja asellisesta jihadista ja muusta.

Vielä lopuksi se, että ei kaikkien pikku ryhmien tulkinnat uskonnoista ole sen uskonnon suuntaus millään tavalla. Pikku ryhmät yleensä on oikuttelevia ja riiteleviä ja mahdinhaluisia, siksi eivät sopeudu uskontoihin, kun haluavat omansa olevan mukamas uskonnon normi. Uppiniskaista porukkaa, jota muut uskovaiset ja usnkonto Islam ei hyväksy.

Samalla tavalla voi sanoa muukalaisvihamielisistä, uppiniskaisia suunsoittajia joiden sydämessä asuu viha.      

-------------------------------------------------------------------

 

2015-11-04
Isis ja islamofobiset samaa maata

Isis ei ole uskonto, isis ei ole sama kuin Islam. Isis on terroristeja ja isis syrjii ja tappaa kaikki jotka ei tottele heidän raakaa mahdinhaluluista ideologiaa..

Ruotsissa ei mikään isis toimi. Sen sijaan eräät nuoret riehuu ja saa jonkinlaista hurmiota siitä kun pelottelevat muita ihmisiä.
Isis ulkomailla vaatii kaikkia kohtaamiaan kääntymään terrorijärjestönsä systeemin mukaiseen elämään, muussa tapauksessa he tappaa. Hulluja mahdinhaluisia nuoria miehiä isis on.
Ja yhtä hulluja on myös länsimaalaiset jotka sanoo isistä Islamiksi :D
Jos isis olisi Ruotsissa, he vaatisi avoimesti kaikkia kääntymään terrorijärjestön raakaan ideologiaan.
Vain nuoret tenavat salassa toimii ja yrittää pelotella assyrier/syrianer.
Isis vaatii myös kaikkia ateisteja kääntymään raakuuteensa, ei ainoastaan vain assyrier/syrianer. 

---------------------------------------------------

 

2015-12-03
Alla on Saudiarabian antamia ohjeita ja neuvoja mitä tulee jihadiin.

Vaikka Saudiarabia käyttää kaikkein eniten shariaa, jopa hudud, niin silti saudioppineet vastustaa nykyajan niin sanottuja jihadisteja, koska ne niin sanotut nykyajan jihadisti, terroristit, eivät toimi Koraanin ja sunnan mukaisesti.
Saudiarabian Islamia sanotaan yleisesti kaikkein puhtaammaksi Islamiksi, silti isis menee Saudiarabiaa vastaan terroritekojensa kanssa ja ovat tehneet ainakin yhden terroriiskun Saudiarabiassa erääseen moskeijaan. Terroristeja on monen maalaisia, saudiarabialaisiakin. Tyhmyys, tietämättömyys ja herkkäuskoisuus, ei katso kansallisuuteen, kuka tahansa voi lörpähtää ja alkaa toimia poliittisesti tai sitten tulla aivopestyksi jos on heikko ja herkkä.

PS, vaikka saudien Islamia sanotaankin kaikkein puhtaammaksi, silti sielläkin on eräitä uskonnollisia lakeja, joita on tulkittu, joku on tulkinnut ja määrännyt, että näin on.
Kuningashuone saudiarabiassa pitää valtaa ja mahtia, alamaisilla ei ole nokakoputtamista, valitettavasti.

Pään/kaulan katkaisut on sharian vastaista toimintaa.

- Emme tarvitse katkaistuja päitä
az-Zuhri (d. 124) sanoi:
"Koskaan ei ole vihollisen katkaistu pää viety Allahin lähettilään (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eteen - ei edes Badr sodassa.
Kun katkaistu pää tuotiin ensimmäinen kalifi Abu Bakr ((radhiya Allâhu ´anh) eteen, hän kielsi sen. "
Tapahtumassa kun katkaistu pää tuotiin Abu Bakr eteen, hän meni saarnastuoliin ja sanoi:
"Emme tarvitse tätä. Noin tekee uskottomia ja ei-arabit. "


"Jotkut sanovat, että sinun pitäisi mennä Djihâd ja toiset sanoo ei pidä mennä" ?

- Kysymys: Toivon, että kysymykseeni luetaan ääneen siten, että hänen ei tarvitse ottaa askel tietämättä uskonnollista tuomion sitä. Kaksi kuukautta sitten, istuin erään Shaykh luona ja kysyivät tuomiosta Djihâd. Hän sanoi, että se on pakollinen niille, jotka voi ja ei saa estää mitään.Viikko sitten, minä istuin toisen luona, joka kertoi minulle seurata suurimmista ja asiantuntevampaa. Mikä on vastaus?
- Vastaus: Me vastasi tähän kysymykseen hiljattain, noin minuutti sitten, ja sanoi, että se kuuluu hallitsijan tehtäviin. Olet maasi lakien ja päättäjien alainen. Sinun ei tarvitse mennä ulos Djihâd ellei hallitsija laita djihadia päälle ja käske sinua djihadiin ja jos vanhempasi ja jos vanhempasi ei anna sinulle lupaa.


Djihâd vanhempien luvalla, mutta ilman hallitsijan lupaa, on sharian vastainen toimenpide.

- Kysymys: Onko sallittua mennä ulos Djihâd ilman johtajan lupaa, jos sinulla on jo vanhempien suostumusta?
- Vastaus: Jos hän saa vanhemmiltaan luvan, on hänen edellenkin myös saatava johtajan lupa, maan hallitsijan lupa. Molemmat vaatimukset on täytettävä, johtajan luvalla ja vanhempien hyväksynällä. 

------------------------------------------------