Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla.

Saliga äro de fridsamma. — Jesus