ni10.jpg?1620387616

Den som sätter upp en fälla för sin broder hamnar själv i den.
- arabisk visdom