Nej, Svenska kyrkan håller inte på att islamiseras - vi är en kristen kyrka
Kyrkans uppgift är inte att blanda samman religioner eller att tona ner det kristna budskapet utan att med evangeliet som grund och Jesus Kristus som förebild visa kärlek till alla och bidra till en bättre värld.

Religionsdialog är en del av vår kärnverksamhet

Religionsdialog är viktigt, betonar den nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén: ”Det är inte någon hobbyverksamhet som kyrkan kan klara sig utan. Det är en del av vår kärnverksamhet”. Den hållningen står i kontinuitet med hennes företrädares arbete. Förre ärkebiskopen Anders Wejryd tog exempelvis initiativ till Sveriges interreligiösa råd, där representanter för alla de stora världsreligionerna ingår. Han sammankallade också  2008 till en interreligiös klimatkonferens. Som kyrka vill vi vara med och utveckla den ekumeniska och interreligiösa infrastrukturen i Europa och därmed bidra till integration, social sammanhållning och ett hållbart samhälle.

Utgångspunkten är att samverkan är enda vägen framåt. Fred är inte möjlig om inte människor av olika tro kan leva sida vid sida. Då måste de kunna tala med varandra och samverka i samhället. Ett initiativ av det här slaget kan aldrig handla om enskilda person utan fordrar gemensamt arbete mellan såväl religiösa ledare som på gräsrotsnivå.

Dialog handlar inte om att överge sin egen uppfattning och är inte heller något man endast gör med dem som tycker likadant. I vissa frågor kan vi finna en överlappande konsensus, i andra står vi längre ifrån varandra. Men vi lever i samma värld. Kan vi samarbeta, kan vi göra den världen bättre.

svenskakyrkan -

vi.alla.jpg?1591417256