Det händer ju hela tider någonting i en människans liv, både stora och små händelser, mest små händelser. Dessa händelser gör inte dig till det ena eller andra. Utan det är dina reaktioner, hur du agerar i dessa händelser, som formar dig till det du är och det är det som ger dig dina erfarenheter. Visst kan man låta händelserna komma och gå i sitt liv utan att reagera på något sått, men det är nog ytterst ovanligt att man gör så. För det mesta reagerar man på något vis, negativt, positivt…och dessa reakrioner hos dig är just det som du kan kalla erfarenheter i ditt liv.

m-hatt-sv-bl.jpg?1585702085