Gör det du säger, 
ord är bara ord, 
en handling är en handling, 
handlingen sker, 
du gör det, 
du gör det du säger.