"Älska din medmänniska som dig själv" 
- (Matt. 22:39)

Älska dina medmänniskor, 
så som du älskar dig själv, 
var givmild och god, 
var lycklig.

vinter3.jpg?1582871895