"Vi är kända för alltid från de spår vi lämnar."
- Dakotat

Våra ord, våra gärningar, lämnar spår,
lämna spår efter oss,
från dem identifieras vi.
Våra ord finns kvar, vi lämnar spår,
våra handlingar finns kvar, spåren är kvar,
låt oss göra bra spår
godhet vinner alltid till slut.

ass1.jpg?1602949183