Varför är ni rädda, 
har ni inget tro ännu, 
tror ni på ingenting, 
undra på då att rädslan finns.