Gör dina dagar till bra dagar, 
du själv bestämmer, 
hur vill du leva och känna, 
bestämd dina dagar, 
du väljer, 
välj att agera positivt, 
välj att ha positiva tankar, 
gör sådant du gillar, 
njut av livet. 

na1.jpg?1620369037