Alla människor är olika; 
olika på många sätt faktiskt, 
inte bara utseendsmässigt, 
även mentaliteten är olika fpå olika människor, 
trots våra olikheter är i alla människor, 
vi är samma släkte alla Jordens invånare, 
vi skall leva i fred med varandra, 
älska varandra.

vi.alla.jpg?1591417256