ger...hand.jpg?1598224438

{10} Gärningarna är stela gestalter men blir besjälade genom att hjärtehemlighetens rena uppriktighet bor i dem.
- sufisk visdom

Stelhet hos gärningar,
men...
uppriktigheten ses,
då stelheten försvinner.