Barn, vuxen, 
gamling, aldrig färdig, 
livet kort, mycket lära, 
acceptera, så livet är

Photo_126123_1583830.jpg?1544386327