Sömnig, mätt, belåten och sömnig, 

känslan av slöhet infinner, 
en mycket behaglig tillstånd, 
jag bara är och njuter,  😉
njuter av tillvarons frihet, 
frihet att våga vara slö och belåten