"Mystiska Planet 9 kan vara ett svart hål i vårt solsystem"
- omni - nytimes -

Någonting finns där, men ingen vet riktig vad...att det skulle vara ett svart hål är ju en ny spekulation...jag vill fortsätta att tro att det skulle vara en planet, kanske en stor planet som kretsar runt solen i en mycket stort ovalt bana och att det kanske tar 3 000 är för planeten att snurra runt solen, ett mycket långt år iaf :) ..skulle någpt levande kunna bo där? ..kanske eller kanske inte.