2016-07-26
Fanaattisuus

Fanaattisuutta on monenlaista. Uskonnollista fanaattisuutta ja maallistunutta fanaattisuutta. Plus paljon muuta.

Entäs pelifanaattisuus? Pelaa ja pelaa pelejään ja jatkaa reaalissa pelin teemaa leikkimällä olevansa peliin kuuluva hahmo.

Ja sitten on roolipelejä, joissa todellakin pelaavat rooleja ja yrittävät eläytyä rooleihinsa hyvin. Jotkut menee niin pitkälle, että yrittävät pelata, leikkiä rooliansa myös reaalielämässä, kaikkialla ja samalla he tekee itsestään naurunalaisia.

Fanaattisuus on negatiivistä, oli sitten kysymyksessä millainen fanaattisuus tahansa.

Ajatelkaa esimerkiks Star wars filmien fanittajia, eräiltä on mennyt filmi, roolipelit ja reaalielämä aivan sekaisin, leikkivät olevan jedejä, sellaisia kuin niissä elokuvissa oli. Se on ymmärrettävää kun lapset leikkii jedejä ja muita filmin teemoja. Star wars filmien tarinoitten keksijä ei koskaan arvannut, että eräät ihmiset alkaa hupsutella hänen kuvitustarinoittensa kanssa tullen fanaattisiksi :) Jos aikuinen leikkii fanaattisesti silloin on jotain vialla sillä ihmisellä ja fanaattisuus on saanut asuinsijan siinä ihmisessä....


...aivan samalla tavalla kuin jokaisesa uskonnossa on fanaattisia yksilöitä, niin on jediä leikkivät aikuiset myös fanaattisia.

Mistä sen huomaa, että ne on fanaattisia?
He on täysin kiinni teemassaan, pelissään, roolipelissään, syöttävät syöttämällä satujaan muille, jopa uhkailevat kriittisiä. Fanaattinen ei halua puhua muusta kuin siitä mikä hänen fanaattisuutensa teema on.

Fanaattisuus on hyvin ikävää kuultavaa, fanaattisuus on toisinaan hyvin lapsellista ja joskus tappavaa, riippuen mistä fanaattisuudesta on kysymys.

Monet fanaattiset kuvittelee, että se on heidän oikeus pilkata muita, tappaa muita, kehua omaansa, kehua itseään, kerskua, sanoa olevansa parempia kuin kaikki muut, ja niin edelleen.

Jostkut fanaatikot ei uskalla näyttää omia kasvojaan muille he tekee kaikkensa internetissä yrittäen pysytellä piilossa niin, anonyyminä ja menevät esim. kirjoitusvirheitten taakse piiloon , jotta henkilöllisyys ei paljastuisi ja sellainen osoittaa, että se fanaattinen ei edes itse usko roolileikkiinsä, pelkää tulla naurunalaiseksi reaalimaailmassa siksi toimivat anonyymisti. He jotka on täysin aivopestyjä uskomaan fanaattiseen rarinaan he uskaltaa näyttäytyä julkisesti omalla nimellään, sillä hehän kuvittelee, että se fanaattisuus on totta ja että kaikki muut on väärässä.


Herkkä ja huonoa itsetuntoa poteva on helppo saalis fanaattisuudelle :) heidät on helppo aivopestä.

-------------------------------------------

 

2016-07-28
Ei ole mitään pyhää sotaa

Ei ole mitään pyhää sotaa. Se on vain eräät länsimaalaiset jotka käyttää jihadista sanaa pyhä sota.

Jihad ja pyhä sota, ei ole synonyymejä toisilleen.

Koraanissa sana sota on arabiaksi, harb tai qital.


Muun muassa Wikipedia kertoo tästä, lue:
Ei ole mitään pyhää sotaa. Se on vain eräät länsimaalaiset jotka käyttää jihadista sanaa pyhä sota.

Jihad ja pyhä sota, ei ole synonyymejä toisilleen.

Koraanissa sana sota on arabiaksi, harb tai qital.

Muun muassa Wikipedia kertoo tästä.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jihad

----------------------------------------------------

 

2017-01-03
Kritisoitko Islamia?

Kritiikki on usein hyvin satuttavaa ja loukkaavaa, kun kohdistaa uskonnollisen kritiikkinsä ihmisiin. Jonkun asian kritisointi ei varsinaisesti vahingoita ihmisiä suoraan. Mutta heti kun kritiikki kohdistetaan uskovaiseen henkilöön tai ryhmään, saattaa se olla vahingollista.
Sillä esim. kaikki suuret uskonnot on tunnustettuja ja hyväksyttyjä ympäri maailmaa, ollut jo kauan aikaa ja tulevat olemaan hyväksyttyjä edelleenkin.
Lisäksi se seikka, että on uskonnonvapaus. Henkilö joka loukkaa uskovaisia, toimii samalla uskonnonvapautta vastaan, hän ei halua, että uskovaisilla on uskonnonvapaus, mutta itselleen hän suo uskonnonvapauden, sillä ateismi on myös tavallaan uskonto, tai uskomus.
Aina kun sanoo esim. muslimit on väärässä, tai että kristityt on väärässä, silloin kollektiivisesti syrjii kaikkia uskovaisia.
Olisi otettava huomioon, että uskovaisia on monenlaisia, yhteistä heille on vain uskontonsa teesit. Jokainen kuitenkin harjoittaa uskontoaan omalla tavallaan, tai yrittävät harjoittaa jonkun sektin määräyksiä, joten uskovaisten joukkoon mahtuu jos jonkinlaista uskovaista, aivan samalla tavalla kuin ateistien joukkoon mahtuu monenlaista ihmistä erilaisine ajatuksineen.
Se miten puhuu muista, osoittaa paljon millaisen kasvatuksen on saanut, miten on kypsynyt aikuiseksi ja millä tavalla on oppinut tuntemaan empatiaa tai empatian puutetta.
Pitäisi arvostaa uskonnonvapautta ja jättää pois uskovaisten syrjintä ja halveksunta. "Kypsä" ihminen ei halveksien puhua uskovaisista, hän jättää sellaisen touhun lapsellisille kasvuiässä oleville jotka ehkä aikuistuttuaan osaavat oppia kunnioittamaan ihmisiä.
Jos ei perustele kritiikkiän Koraaniin ja sunnaan kritisoidessaan Islamia, eihän se sillloin ole mitään erikoista kritiikkiä Islamia vastaan. Kyseesshän on silloin vain mielipiteet, eikä mikään kritiikki Islamia vastaan.
Kun uskontoa kritisoi, on osattava kritisoida uskonnon teesejä vastaan, siis yritettävä.
Kaikki muu kritiikki joka on vain omia mielipiteitä, ei ole rakentavaa millään tavalla, sen näkee esim. meidän sananvaihdon kanssa. Emme etene asiassa yhtään, jaartittelemme vain.
Mutta ehkä minulta väärin odottaa, että kaikki pystyisi kritisoimaan Islamia Koraanin ja sunnan avulla. Se, että pystyn tekemään noin, ei kuitenkaan edellytä, että kaikki muut esim. olisi lukeneet, opiskelleet Koraania ja sunnaa.
Kuten olet huomannut, heitän aina silloin tällöin väliin Koraanin jakeita ja sillä tavalla todistan mitä Koraani on asioista ja odotan, että edes joku väittäisi vastaan Koraanin tai sunnan avulla, mutta harvemmin noin tapahtuu, yleensä sama jaarittelu ja muslimien mollaaaminen jatkuu erilaisilla tavoilla, sanoilla.
Kun on Islamin uskonnosta kysymys, silloin Koraani ja sunna on faktaa Islamista. Kun on kysymys Kristinuskosta, silloin on raamattu faktaa.
Ja jos ei ole halukas perustelemaan kritiikkiän uskontojen pyhiin kirjoihin, ei se silloin ole mitään uskonnon kritiikkiä, on vain ihmisten kritisointia ja mollamista.

----------------------------------------

 

2017-01-03
Kristinuskoko yksityinen?

Vai että kirkkossa käynti yksityistä? Sehän on Kristinuskoon kuuluvaa, että kristityt käy kirkossa kuuntelemassa pappien saarnaa ja laulamassa psalmeja, se mitään hiljaista ole, eri Kristinuskon haarat käyttäytyy omilla tavoillansa, esim. helluntalaiset on hyvin kovaäänisiä uskossaan nitten kokouksissa. Ja kirkonkellot kumisee joka pyhä, sekään mitään hiljaista ei ole. Miksi kirkonkellot soi?
Tulijan ei tarvitse mukautua kristilliseen menoon, sillä Suomessakin on uskonnonvapaus joka antaa lain mukaan uskonnonvapauden kaikille.

-------------------------------------------

2017-01-03
Uskonto on näkyvää ja kuuluvaa

Uskonto on näkyvää ja kuuluvaa sekä Kristinusko ja Islam. Kummassakin uskonnossa on omat tapansa uskon teesien lisäksi.
Sanoisin, että siellä Suomessa se uskonto on kuuluvampaa ja näkyvämpää kuin mitä esim. Ruotsissa. Ruotsin kirkko ja valtio on ollut erossa toisistaan jo monien vuosien ajan ja uskonnoilla ei ole mitään päättämisvaltaa, ei edes hallituksessa. Uskovaiset on siinä mielessä ulkopuolella muita Ruotsissa.
Suomessa sen sijaan kirkko ja valtio on edelleenkin yhdessä ja kirkolla on vielä valtaa jonkin verran yhteiskuntaan, sillä kristityt politiikkonne ajaa Kristinuskon asioita hallituksessanne ja hallituksenne ulkopuolella. Jotta kyllä se on aika näkyvää se Kristinusko siellä Suomessa. Ja reillähän on se muslimipuoluekkin :) ne kaapumiehet, olin todella yllättynyt, että Suomessa sellaista tapahtui, mutta ymmärrän sen kun kerran kirkko ja valtio on yhdessä, niin myös muun uskoisilla on sama oikeus julkisuuteen ja politiikkaan. Suomessahan opetataan uskontoja oppilaille vielä, kristinuskoa suomalaislapsille ja Islamia muslimilapsille jos niitten vanhemmat haluaa.
Ruotsissa ei noin toimita, täällä ei kunnan kouluissa opeteta uskontoja lapsille, ainoastaan vain uskonnon historiaa ja lyhyesti opetetaan kaikille lapsille kaikkien uskontojen tärkeimmät teesit jotta lapset tietää mistä on kysymys eri uskontojen kohdalla. Mutta kristiuskoon paneutuvat hieman enemmän siksi koska Ruotsilla on Kristillinen historia.
Maassa maan tavalla on hyvin epämääräinen lause. Ei ihmisiä voi pakottaa omaksumaan suomalaisten tapoja ja kulttuuria. Riittää jos käy töissä ja elättää itsensä ja perheensä.
Ruotsi on hyvin maallinen valtio, mutta silti uskonnonvapaus on kaikilla ja kaikilla on oikeus kulttuuriinsa, mutta edellyttäen tietenkin, että intergoituu ja käy töissä.

----------------------------------------------

2017-01-03
Muslimeja on monenlaisia

Muslimeja on monenlaisia, aivan kuten kristittyjäkin on monenlaisia. Ajattele, esim. Suomessa suuri enemmistö suomalaisista kuuluu edelleenkin kirkkoon ja näin ollen he on kristittyjä, kristittyjä omalla tavallaan ja käyttäytyy erilailla kaikki heistä ja uskovat eri tavalla ja sovelluttavat uskoaan eri avalla elämäänsä.
Samalla tavalla on erilaisia muslimeja, uskon taso ja laatu saattaa erota hyvin paljon. Monilla muslimeilla on elämässään vain uskonnosta tulleita juhlia ja eräitä tapoja, mutta muuten he ei ole mitenkään erikoisen uskovaisia.
Muslimitaustaiset jotka puhuu pahaa esim. pohjoismaista ja pohjoismaiden tavoista, eivät vaikuta olevan hartaita muslimeja. Harras uskovainen muslimi ei hauku muita noin vain. 
Ilkeämieliset ja eräät kiihkoisat, oli he muslimitaustaisia tai kristittytaustaisia, tai ateisteja, he käyttäytyy negatiivisesti ja kiihkoisasti muita kohtaan.
Yleensäkin, negatiiviset ihmiset, oli he muslimitaustaisia, kristittytaustaisia tai ateisteja, he etsii aina vikoja muista ihmisistä, mutta he ei huomaa omia vikojaan :) ja siinä olisi sinulle psykologiaa tutkittavaksi että miksi tuollainen käytös

------------------------------------------------

 

2017-01-03
Terrorismi ei ole sama kuin uskonto Islam

Siinä on etupäässä kysymys politiikasta ja vihasta länsimaalaisia kohtaan joka johtunee politiikasta. Se on terroristin pääaihe pahoille teoilleen. Mutta totta myös, että kaikki terroristit yrittää saada teoilleen jollakin tavalla hyväksynnän Islamista, mutta tähän mennessä he ei ole onnistuneet aivopesemään ketään muita teoillaan ja sanoillaan, kuin vain eräitä länsimaalaisia ja eräitä nuoria muslimeja jotka ei osaa uskontoaan, koska ovat eläneet kuin ei uskovaiset.
Uskonnot on ja pysyy, ei uskovainen ei voi pyyhkiä pois uskontoja yhtä vähän kuin uskovaiset voisi pyyhkiä pois ei uskovaisuutta :)
Olisi kasvatettava omaa toleranssiin ja alkaa sietää enemmän toisinajettelijoitten elämänkatsomusta, etenkin silloin kun on kysymys uskonnoista sillä onhan täällä länsimaissa uskonnonvapaus oikein lain kanssa.
PS, mutta terrorismi olisi aina tuomittava, ja olisi asiallista alkaa ottaa selvää miksi terroristit ei elä uskonnon Islam mukaisesti. Tuollahan minulla on se vanha avaukseni tästä asiasta, sieltä vain lukemaan mitä olen kirjoittanut asiasta ja sinne voi edelleenkin kirjoittaa terrorismista.

----------------------------------------

2017-01-03
Monella huono tieto uskonnosta Islam

Katson kuitenkin parhaaksi vaieta ateismista ja ateisteista, etenkin jos ateistit katsoo, että mielipiteeni heistä ja ateismista on vääriä ja kritisoivia. Se ei ole minulle tärkeää miettiä ateismia, luulen pystyväni vaikenemaan kritisoimasta ateismia ja ateisteja. 
On paljon tärkeämpää miettiä esim. uskontoa Islam ja muslimeja, sillä nyt on pahat ajat taas jälleen kerran meneillään Euroopassa ja muuallakin. Monet kääntyy kollektiivisesti muslimeja vastaan ja väärinkäsittävät islamin, kuvitellen terroristien olevan niitä ainoita oikeita muslimeja ja kun noin on, teen parhaani valistaakseni mitä Islam on tavallisille hartaille muslimeille, siis enemmistölle maailman muslimeista. Haen todisteeni Koraanista sunnasta useimmiten ja silloin ne ei ole minun mielipiteitäni. Täytyy osata katsoa missä aiheessa joku Koraanin jae on, on osattava siis katsoa kokonaisuus eikä takertua kiinni yhteen jakeeseen jolla yrittää esim. sanoa kuinka väkivaltainen Islam on.
Uskonnot sinänsä ei ole väkivaltaisia. Se on eräät ihmiset jotka tekee omasta uskostaan väkivaltaisen, oli kysymyksessä mikä uskonto tahansa.

---------------------------------------

 

2017-01-03

Terroristit ei toimi Islamin oppien mukaisesti

Totta, terroristit on syntyneet muslimiperheisiin, myútta iseimmat heistä ei koskaan ole olleet uskovaisia, ei myöskään heidän vanhemmat. Se, että on syntynyt muslimiperheeseen, ei välttämättömästi tee heistä uskovaisia muslimeja. Tuota on monen länsimaalaisen vaikea ymmärtää.
ja onhan asia tutkittu millaisia esim. ne nuoret on jotka on lähteneet Syyriaan sotimaan daeshin riveissä. He ole olleet uskovaisia, ovat tavanneet daesh värvääjiä ja värvääjät osaa puhua, hehän etsivät juuri sellaisia nuoria jotka voivat huonosti ja on syrjäytyneitä ja epätoivoisia elämäntilanteestaan vieraassa maassa, selliaset nuoret on helppo aivopestä.
Uskonto Islam kieltää terrorismin ja toisten tappamisen, joten tämän perusteella terroristit ei ei toimi islamin oppien mukaisesti, sanoi länsimaiset heitä sitten muslimeiksi tai miksi tahansa. Se on edelleenkin niin, että uskonto Islamin oppineet päättää ja näyttää Koraanista ja sunnasta millainen uskovaisen muslimin tulee olla. 
Daes johtajalle on satoja oppineita kirjoittanut pitkän pitkän kirjeen missä se selittää Koraania ja sunnaa apuna käyttäen kuinka väärässä terroristit on ja että terroristit on kaukana uskovaisista muslimeista. 
Monet terroristit kovettaa tuntgeensa huumejilla jotta pystyvät tappamaan ja menemään kuolemaan noin vain hyvy huulilla, pä täynnä huumeita monella heistä, se on mysö todistettu asia, ja se on seisonut myös maailman lehtien artikeleissa. tappaja ja narkotiikan käyttäjä ei ole enää muslimi saman muslimi varsinaisessa merkityksessä.
Eihän kristityistäkään murhaajista sanota, että ne on uskovaisia kristittyjä kun sellaista pahaa tekevät, tai onko se niin, että kristyt saa tehdä mitä tahansa pahaa, mutta jeesuksen nojalla he saa kaiken anteeksi, aina.
Tässä on juuri se, että länsimaisen on vaikea ymmärtää Islamia, etenkin jos ei ole opisellut Islamia
Esim. Ruotsalaiset päivälehdet kaunistelee niitä niin sanottuja jihadisteja jotka Ruotsista on lähtenyt Syyriaan, he luulee, että on kysymys uskonnon islam jihadismista, sen takia eivät uskalla suuremmin kritisoida ja ottavat avosylin takaisin kotiin palaavat tappajat, sotivat nuoret. Vain jos on video todisteen, että murhasiva, saavat he tuomionsa täällä, muussa tapauksessa heitä lellitää eräällä tavalla täällä. Se on karmeea, se on pelkäämistä ja tiedon puutetta uskonnosta Islam. 
Täällä on ollut helvetin moinen elämä kun tuli ilmi, että viranmaiset on antaneet lapsivaimojen asua aikuiten miestensä kanssa kun he tuli tänne pakolaisina. Tuollaista toimenpidettä on vaikea ymmärtää, sillä Ruotsissa lapsiavioliitot on lainvastaisia.
Ja edelleenkin, muslimit päättää omista uskonnollisista asioistaan, ei länsimaalaiset.

--------------------------------------------

2017-01-28
Uskonnot ja homoseksuaalisuus

Nykyään ehkä ei ole enää niin uskaliaita ja uskovaisia, että he uskaltaisivat kertoa olevansa uusi profeetta, joka tulee uuden uskontonsa kanssa kertomaan Jumalallisesta uskostaan muille, opettamalla.
Islam sanoo, että Profeetta Muhammed oli viimeinen profeetta.
Mutta Bahai uskonnossa oli se ehkä viimeisin profeetta, Bahá'u'lláh. Ja Islamin haarassa Ahmadiyya oli myös aika uusi profeetta. . Bahai hyväksyy kaikki uskonnot. Bahai on lähtöisin Islamista, mutta ei ole Islamia. Bahai on siis hyvin suvaitsevainen uskonto ja haluaa yhdistää maailman kaikki kansat.
Mutta bahailla on yksi asia mitä se ei vielä hyväksy, ja se on homoseksuaalisuus.
Joten voi siis kaikessa rauhassa maailma odotella uutta profeettaa, joka myös hyväksyisi homoseksuaalisuuden. Mikään uskonto ei hyväksy homoseksuaalista, koska pyhissä kirjoissa ei hyväksytä homoseksuaalisuutta, niin ei myöskään tämän päivän uskovaiset mielellään hyväksy homoseksuaalisuutta.
Kaikkia käsittävä rakkaus, universaalinen rakkaus, on sielujen välistä rakkautta, jolloin kaikki ihmiset hyväksytää ja tunnetaan rakkautta joka ikistä kohtaan.
Vaikka uskonnoilta puuttuukin rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan, niin siitä huolimatta uskonnot on pohjimmiltaan hyviä, annettu ihmisille vain eri aikoina ja hieman eri muodossa.
Nykyajan uskovaiset jos vain halauavat, voivat rakastaa kaikkia, homojakin ja osoittaa näin ollen rakkautta, sielullista rakkautta kaikkia kohtaan.
Mutta sitten taas mitä tulee pyhiin kirjoihin, niin niitä tulkitaan. Koraani otti paljon Raamatusta ja sen takia esim. Koraani sai myös kielteisiä tekstejä homoseksuaalisuudesta.

Toisaalta taas, Raamatun ja Koraanin homoseksuaalisuuden kieltämistä, voi tulkita eritavalla mitä eräät uskovaiset yleisesti tekee. 
Näin:
Jumala ei kieltänyt homoseksuaalisuuta, mutta Jumala kielsi raiskaukset ja ja siis yleensäkin miesten himot väkisin maata muita miehiä, siis niin sanottua irstailua. Tavallinen kahdenkeskinen fyyssinen rakkaus, kenen ihmisen kanssa tavansa, oli suvaittua ja tavallista.
On paljon ihmisiä jotka tulkitsee näin. Mutta on myös paljon ihmisiä jotka tuomitsee edelleenkin homoseksuaalisuuden, oli sitten kysymyksessä uskovainen tai uskomaton.

------------------------------------

 

2017-03-22
Vaimoista, elannosta, valtion laista ja sharialaista.

Ruotsin lain mukaan moniavioisuus on rikollista, siis lanvastaista.
Koraanissa kehoitetaan kunnioittamaan ja elämään sen maan lakien mukaan missä asuu.
Koraani antaa luvan miehille ottaa neljä vaimoa, mutta sillä ehdolla, että mies kohtelee kaikkia vaimojaan samalla tavalla.
Koraani määrää myös, että miehen on elätettävä perheensä, siis vaimonsa, lapsensa ja itsensä.
Koraanin uskonnolliset lait, mitkä esim. on Ruotsin laissa eri tavalla, onei päde Ruotsissa, sillä muslimin tulee Koraanin mukaan noudattaa aina sen maan lakeja missä asuvat.

**Se mitä hihulit puhuu, on asia aivan erikseen. Ne länsimaalaiset muukalaisvihamieliset ja muslimihihulit länsimaissa, jotka luottaa uskonnollisiin hihuleihin ja tai terroristeihin, voi myös pitää hihuleita, sillä he uskoo ja luottaa kaikkeen siihen mitä hihulit sanoo ja kirjoittaa. Hihuleita on monenlaisia 

-----------------------------------------

 

2017-06-18
Myös ‘Abdu’l-Bahá opetti, että kaikki on sisaria ja veljiä keskenään. 

Hyvä opetus. Valitettavasti hyvin moni ei taida olla kuullut yhtään mitään ykseydestä, ihmisten yhtäläisyydestä. Monelle itsekkyys ja ego aiheuttaa sen, että eivät kykene katsomaan maailmaa ja ihmisiä. Katsovat vain omaan napaansa :)
Olemalla ystävällinen ja rakastavainen kaikkia kohtaan, antaa se voimaa ja opetusta muillekkin jotka ehkä alkaa olla ystävällisiä. On aina lähdettävä omasta itsestään, oltava hyvä esimerkki muille. Jokainen kuitenkin tekee koko ajan virheitä, emmehän ole täydellisiä, älkäämme tuomitko muita heidän virheittens takia, näyttäkäämme heille tietä, hyvyyden tietä. Pahaa ei paranneta pahuudella. "Paha ja huono", parannetaan hyvyydellä kaikkein parhaiten, jos on otollinen saaduista neuvoista ja toisen elämäntyylistä.

När en människa vänder sitt ansikte mot Gud, finner hon solsken överallt. Alla människor är hennes bröder. Låt inte vedertagna seder vara skuld till att ni uppträder kyligt och osympatiskt när ni möter främmande människor från andra länder. Se inte på dem, som om ni betraktade dem som missdådare, tjuvar och tölpar. Ni tror att det är nödvändigt att vara mycket försiktig så att ni inte utsätter er för risken att behöva stifta bekantskap med sådana, kanske inte önskvärda personer.
Jag ber er att inte endast tänka på er själva. Var vänliga mot främlingar, vare sig de kommer från Turkiet, Japan, Persien, Ryssland, Kina eller något annat av världens länder.
Hjälp dem att känna sig som hemma. Tag reda på var de bor. Fråga om ni kan vara dem till någon nytta. Försök att göra deras liv en smula lyckligare.
Även om det ni först misstänkte någon gång skulle vara sant, fortsätt ändå att vara vänliga mot dem. Denna vänlighet kommer att hjälpa dem att bli bättre.
‘Abdu’l-Baha

----------------------------------------------

 


2017-07-04
Hudud ja sharia

Vain 5 tapauksessa on selvä määräys Koraanin mukaan, sanotaan ainakin, eräistä rikoksista, niitä lakeja kutsutaan hudud. Hudud, niitä ei tulkita, ne on.

Även om dessa delar inte står i Koranen idag menar andra källor att det har stått och att de är baserade på Aishas (Muhammeds hustru) uttalanden och hadither.

1.) Äktenskapsbrott/sexuellt umgänge utanför äktenskap, zina, bestraffas med stening till döds om man är gift. Till detta kommer 100 piskrapp för ogifta, fria muslimer och 50 piskrapp för slavar, icke-muslimer, gifta eller ogifta. (Enligt Koranen 24:2 är straffet för äktenskapsbrott offentligt spöstraff med 100 piskrapp för såväl kvinnor som för män.)

2.) Stöld bestraffas med stympning/amputering av höger hand. (Enligt Koranen 5:38 är straffet för stöld att få handen avhuggen).

3.) Rån (landsvägsröveri, väpnat överfall) som leder till död bestraffas med korsfästning (om rånet inte lett till döden behandlas det som stöld).

4.) Falsk anklagelse för äktenskapsbrott eller sexuellt umgänge utanför äktenskap bestraffas med 80 piskrapp för fria män och 40 för slavar.

5.) Berusning bestraffas med 80 piskrapp.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hudud

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia

https://fi.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aria

Sharia sen sijaan on etupäässä sellaista mikä koskettaa uskovaisuutta jokapäiväisessä elämässä ja saharia on sellaista mitä tulkitaa, siis Koraanin jakeita tulkitaan monissa muslimivaltioissa aivan eri tavalla ja näin ollen säännöt on myös silloin erilaiset ja sharia ei ole pysyvääm, sitä muutetaan tarvittaessa uusien tulkintojen mukaisesti.

-----------------------------------------

 

2017-07-18
Aseellinen jihad

Islamin määräyksien mukaan aseellisen jihadin ensin joku oppinut ehdottaa valtion hallitsijalle ja sitten valtion hallitsija päättä laittaako jihadin päälle tai ei. He jotka haluavat mukaan aseelliseen jihadiin, heidän on myös ensin saatava äidiltään lupa lähteä taistelemaan.

Yksikään muslimivaltio ei ole laittanut jihadia moniin vuosikymmeniin. Viimeksi taisi olla niihin aikoihin kun Venäjä ja Afghanistan soti ja siitä on jo hyvin hyvin kauan aikaa.

Tästä voi siis päätellä, että kaikki jotka lähtee esim. Suomesta ja Ruotsista sotimaan Daeshin riveihin, eivät ole saaneet käskyä lähteä jihadiin minkään valtion johtajilta. Joten nykyajan niin sanotut terroristit, jihadistit, ei toimi Islamin sääntöjen mukaisesti, joilloin he ei ole mitään jihadisteja vaikka kuinka itse niin sanoisivatkin.

Aikaisemmin sadat muslimioppineet lähetti pitkän kirjeen Daeshin pääkiholle ja selittivät Koraania ja hadith apuna käyttäen terroristeille, että ne toimii vastoin Islamia. Harva taitaa tätä tietää tällä fooumilla.

Jihad ei ole synonyymi pyhälle sodalle.

Koraanissa sana sota on arabiaksi, harb tai qital. (ei siis jihad)

-----------------

Sota, periaatteet ja säännöt

Kun Pyhä Profeetta SAW oli sodassa, määräsi hän että:
-
Naisia ei saa surmansa;
-
Lapsia ei saa surmata;
-
Iäkkäitä ihmisiä ei saa estää;
-
Mitään ei saa tehdä pakolaisille, munkkeille tai erakkoille;
-
Ketään ei saa altistaa tulella;
-
Eläimiä ei saa tappaa;
-
Toisin kuin viholliset, yhdenkään ihmisen nenää tai korvia, ei saa leikata pois;
Voiton jälkeen, hän SAW julisti:
-
Vahingoittuneita ei saa oli tappaa;
-
Älä jahtaa turhaan ketään, joka pakenee;
Mitä tulee sotavankeihin, hän kehoitti SAW, että niitä olisi kohdeltava hyvin.
"Vangit, jotka vangittiin sodan jälkeen Badr vastaan, itse tunnustivat, että: Jumala todistaa! Muslimit käveli, kun me saimme ratsastaa, he pysyivät nälkäisinä, mutta antoivat meille ruokaa, he pysyivät janoisina, mutta antoivat meille vettä. "
(Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daud

----------------------------------------


2017-08-22
Terrorismi ei ole sama kuin uskonnollinen aseellinen jihad

Kun muslimivaltion johtaja ei ole laittanut alulle aseellista jihadia, niin silloin se ei ole mikään jihad nimen varsinaisessa merkityksessä. Se on nuorien oma-aloitteista tappeluun lähtöä, joko poliittisesti tai sitten tulleet aivopestyiksi terroristien värväävien sanojen takia, sillä yleensä nuo terroristinuoret voi huonosti, värvääjät tietää keitä houkutella mukaan.
Terrorismia en pidä edes uskontona. Ei se ole uskontoa jos väittää esim. muitten samanuskoisten olevan uskomattomia ja alkaa tappaa heitä. Kaikkein enitenhän terroristit tappaa toisia muslimeja. Miten sodassa toimitaa vihollisia kohtaan, ei sitäkään terroristit tee uskonnon Islam mukaan.
Tämän takia ei ole aiheellista kutsua terroristeja jihadisteiksi ja sillä tavalla samaistaa heidät uskontoon Islam.

--------------------------------------

 

2017-08-23
Kuka oli uskomaton profeetan aikoina?

Kuka oli vääräuskoinen Profeetan aikana? Pakanat ja monijumaliset...kaikki Jumalaan uskovaiset, kuten esim. juutalaiset ja kristityt ja muslimit, katsottiin uskovaisiksi ihmisiksi...ei siis vääräuskoisiksi.

[2:62] (Koraaniin) uskovat ja myÖskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

Koraani mainitsee, ”Ahl al-Kitab” eller Bokens Folk, kirjan kansat, kristityt, juutalaiset.
”De som tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.”(Koranen 2:62)

Koraani ei kutsu kaikkia ei-muslimeja kuffareiksi.

Kuffar, tarkoittaa, he jotka ei usko.

Koraani sanoo maailman ihmisistä.
”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars Gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.”(Koranen 49:13)

Koraani sanoo että ihmiset, kansat, on eri etnisiä ja eri uskoisia:
”Om Gud hade velat, hade Han gjort er till ett enda samfund, men Han låter den gå vilse som vill [gå vilse] och Han vägleder den som vill [vägledas]; ni kommer helt visst att få stå till svars för era handlingar.” (Koranen 16:93)

Koraani sanoo että pakkoa ei ole uskonasioissa.
”Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.”(Koranen 2:256)

-------------------------------------------

 

2017-09-01
Uskonto ei ole ainoa syy radikalisoitumiseen

Suomalaistutkija: Uskonto ei ole ainoa syy radikalisoitumiseen
Suomalaistutkijan mielestä työttömyys, köyhyys ja näköalattomuus ovat syynä marokkolaisnuorten radikalisoitumiseen.
Sekä Turun että Barcelonan viime aikaisista iskuista on epäilty marokkolaisia nuoria miehiä. Marokosta aluperin kotoisin olevan, mutta Suomessa pitkään asuneen tutkija Maria Pakkalan mukaan uskonto selittää vain osan teoista.
– Kaikki radikalisoituneet eivät ole välttämättä jonkin uskonnollisen ideologian kannattajia. Heitäkin on, mutta väitän, että vain pienin osa heistä kannattaa väkivaltaista, islamilaista retoriikkaa.
Pakkalan mielestä useimmiten taustalla on muita syitä:
- Monilla nuorilla on sellainen tunne, että länsi murskaa heidät, ja että länsi on syypää kaikkiin ongelmiimme.
Moni syrjäytyy
Yhdysvaltalaisen tiedusteluyritys Stratfordin mukaan iso osa terroristijärjestö IS:n vierastaistelijoista tulee juuri Marokosta. Yrityksen mukaan IS:n riveissä on 1 200 - 1 500 marokkolaista.
Maria Pakkalan mukaan marokkolaisnuoria ajavat terroristijärjestön riveihin yhteiskunnalliset ja taloudelliset ongelmat.
– Yli puolet 7 - 40 -vuotiaista marokkolaisista on umpikujassa. He eivät ole koulussa, eivät työelämässä, eivät missään.
Samat syyt saavat monet lähtemään etsimään onneaan Euroopasta
.
– Kaikki eivät ole alaluokista, vaan heidän joukossaan on myös keskiluokasta tulevia. Koska ei ole töitä, he eivät pääse rakentamaan omaa tulevaisuuttaan ja haluavat sitten Eurooppaan."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6766742

------------------------------------------

 

2017-09-06
Terroristit ja muukalaisvihamieliset

Al-Qaeda on terroristeja aivan samalla tavalla kuin Daesh. Kumpikin terrorijärjestö käyttää samoja Koraanin jakeita todistaakseen muille, että he olisi oikeassa.
Myös kaikki muslimeja ja Islamia vihaavat tekee aivan samalla tavalla kuin nuo terrorijärjestöt, he siteeraa samoja Koraanin jakeita, eivät katso mitä lukee edellisessä jakeessa ja jälkeenpäin, he eivät välitä kokonaisuudesta yhtään mitään.
Samalla tavalla tehdään joskus Raamatunkin kanssa. Raamattua voi siteerata ja ottaa sieltä esille hyvin pahoja asioita jos haluaa saarnata pahaa, ei siis välitetä kokonaisuudesta mitään.
Sama pätee haditheihin, muukalaisvihamieliset kopioi jonkun osan niistä, ittottavat ne kokonaisuudesta ja eivät halua ottaa mukaan esimerkiksi sitä, millaisessa tilanteessa ne kirjoitettu. 
Mitä tulee 9 vuotiaan tytön naittamiseen, tapahtuu sellaista nykyään enää vain harvassa paikassa, sillä melkein kaikissa muslimimaissa on myös maalliset lait jotka toimii ja niitten mukaan on laitettu alaraja mikä on laillinen naimaikä ja se ei suinkaan ole 9 vuotta.
Naimisiin meno 9 vuotiaana, ei ole laki, ei edes Koraanin tai sunnan kautta. Muukalaisvihamieliset ja vanhanaikaiset extreemit ja köyhät perheet voi noin tehdä, heillä ei ole tarpeeksi paljon tietoa, perheet haluaa pästä eroon tytöstä koska ovat köyhiä ja koulujakäymättömiä, siis tietämättömiä. Terroristit myös ajattelee mieluisisti tuota 9 vuoden naimaikää, sillä terroristeistakin hyvin harvat tietävät mistä puhuvat. Heille on tärkeintä omat himot ja sotiminen ja knarkkaaminen, ainakin kun on kyseessä Daesh.
Hirsi Ali koki kovia lapsena ja nuorena, vanhanaikaisessa perheessään, hän näkee vain sen negatiivisen tulkinnan ja saarnaa niistä välittämättä siitä, että Koraanissa lukee paljon hyvää myös. Ja se kun jotuu väkivallanuhriksi jota akuvitellaan Islamiksi, niin se on laittanut Hirsi Alin hieman raiteiltaan pois. Hänhän saarnaa kuin paraskin extreemi, vihainen nainen. Hän on vihainen nainen ja ei halua nähdä kokemuksiensa takia mitään positiivista Islamista.
Törmään usein muukalaisvihamielisten levittämiin Koraanin sitaatteihin ja joskus ne ei edes ole sitaatteja, on vain valheellisesti muutamalla samalla kerrottu mitä Koraani saanoo heidän mielestään.
Tässä on nyt muuta Koraanin jae, siis numerot, olen kirjoittanut lyhyen selityksen niihin, en siis aio siteerata Koraania tällä foorumilla, jokainen joka on utelias, voi itse katsoa Koraanista mitä niissä lukee. Muukalaisvihamieliset kätttää noita jakeita kun he haluaa näyttää Islamin pahuuden, mutta he ei katsi kokonaisuutta, sitä missä yhteydessä esim. nuo jakeet on Koraanissa.
--------------------------
9:73, 9:123, 25:52, 66:9, niissä taistellaan sanojen kanssa uskomattomia vastaan, Koraania apuna käyttäen.
2:190-191, Muslimeilla kuten muillakin, on oikeus puolustaa itseään ja maataan jos jotkut alkaa taistelemaan heitä vastaan aseitten kanssa. Mutta he ei tartu ensin aseeseen, puolustautuvat vasta suítten kun heidän kimppuun hyökätään.
2:193. Hyökkääviä uskomattomia vastaan taistellaan niin kauan kunnes ne lopettaa halunsa alistaa muslimeja.
8:12. Jumala laittoi pelon muslimien kimppuun hyökkääviin uskomattomiin niin kauan kunnes ne lopettivat yrittämästä alistaa muslimeja.
8:39. taistelevat uskomattomia hyökkääjiä vastaan niin kauan kunnes ne lopettavat yrittämästä alistaa muslimeja.
5:51. Muslimeja kehoitetaan, että eivät ota juutalaisia ja kristittyjä liittolaisikseen, sillä he on vain ystäviä keskenään, eivät ole muslimie
3:118. Ei kannata ottaa ystävikseen sellaisia joiden tarkoitus on vain turmella muslimit. Tuollaiset ihmiset haluavat vain pahaa muslimeille, niitten viha pursuaa heidän suustansa, mutta se miktä he kantaa sydämessään piilossa on paljon pahempaa.

--------------------------------------------------------

 

2017-09-09
Islam, uskonto ja ihmiset ja tulkinta

He tarkoittaa, että niitten jotka saarnaa ja opettaa muille Islamin uskontoa, tulisi samaistaa opetuksensa nykyaikaan, tai ainakin sellaiseksi, että se sopisi valtion yhteiskuntaan.

Läheskään kaikki mitä saarnataan on tietenkin Koraanista, mutta irroitettuna kokonaisuudesta, aivan samalla tavoin kuin islamofobiset irrottaa jakeita Koraanista välittämättä missä yhteydessä ne jakeet on. Tuolla tavalla toimivat usein käyttää Koraania omaksi edukseen jonkin asian takia, heillä on oma tapa tulkit , niinhän se on Kristinuskonkin kanssa.

Koraania ei kuitenkaan lähiaikoina aleta muuttamaan, se on ihmisten kun on muutettava tulkintansa ja jättää pois kiihko ja pahuus. Ei kaikki saarnaajat saarnaa hyvää, heillä on paha mielessä, ei sellainen ole varsinaista Islamia. Paha ei ole uskontoa, paha tulee ihmisestä itsestä. Koraania voi lukea niin, että ymmärtää Kokonaisuuden eikä hurahda pahuuteen. Kaikki ihmiset ei voi hyvin jonkin asian takia, siksi kaipaavat pahuutta ympärilleen ja pahuutta muille.

He jotka sanoo, että Islamin on muututtava, he ei tarkoita, että Korraanin on muututtava, se on ihmisen jonka täytyy muuttua.

Toisekseen, normaalisti uskovat muslimit ei tee kenellekkään pahaa, heillä ei ola pahuus mielessä, heillä ei ole tarvetta olla paha muille tai toivoa pahaa muille ja heitä on paljon sellaisia muslimeja jotka osaa lukea Koraania ja ymmärtää lukemaansa ja on hyvä ihminen.

Rikollinen ei ole uskovainen sanan uskovainen merkityksessä. Uskovainen ei rikoksia tee.

Jos on syrjäytynyt, usein on syy yhteiskunnassa joka syrjii esim. muslimia, jos on syrjitty, silloin elämä on hyvin vaikeaa, oli kysymyksessä muslimi tai kristitty tai kuka tahansa.

Islam sopeutuu Eurooppaan, mutta eräät ihmiset ei ehkä halua sopeutua, he ei voi hyvon ja tai he on hurahtaneet kiikeitten opettajiensa saarnoihin. Eihän kaikki kristitytkään toimi Kristinuskon mukaisesti.

Suurin osa muslimeista on sopeutunut Eurooppaan, siis uskovaisista muslimeista.

--------------------------------------

 

2017-09-09
Uskonto ja ihminen

Islam suurenee koko ajan, aina enemmän ja enemmän ihmisiä liittyy mukaan Islamiin. On ymmärrettävä erottaa ihmiset ja uskonto toisistaan. Uskonto ei ole paha, mutta eräät ihmiset tekee ja puhuu pahojaan ja yrittävät hämätä tietämättömiä, jotta he luulisi heidän toimivan Uskonnon Islamin mukaisesti ja näin ollen antaa paha kuva Islamista. Monet länsimaiset uskookin noihin, menevät ansaan ja alkavat kuvitella esim. Islamin olevan sama kuin terrorismi. 
Väkivalta ei ole uskontoa, väkivalta on aivan jotain muuta kuin uskontoa, etkö ymmärrä tätä? Toisekseen, myös eräät uskomattomat, tai kristityt, käyttäytyvät hyvin ilkeästi ja fanaattisesti ja syrjintä heillä koko ajan mielessä, kuvittelevat olevansa maailman eliittiä :) Ilkeys ja pahuus ei katso uskontoon tai etnisyyteen, ilkeys ja pahuus asuu siinä ihmisessä itsessään jostakin syystä.

---------------------------------------

 

2017-10-28
Sharia

Sharia on lyhyesti sanottuna islamin uskonnollinen laki, se on laki, joka koskee kaikkea, joka liittyy päivittäiseen elämään. Perheoikeus, avioliitto, avioero, perintö, talous, liiketoimintasäännöt, sopimusten kirjoittaminen, hygienia, pukeutumiskoodi, rikoskoodi. Se ei ole pelkästään rikoslain  järjestelmä, vaan ihmisten päivittäiset säännöt elämästä.
Yleensä ihmiset ajattelevat, että Sharialait ovat Hudoodlait, eli "Brottsbalken", rikollisuutta käsittävät lait, mutta rikollisuuslait on vain osa shariaa. Hudoodlait vastaavat kysymyksiin, jotka koskevat rangaistuksia eri rikoksista ja joita pidetään julmina Länsi-maailmassa (kuolemanrangaistus, rangaistus varastamisesta, uskottomuuden rangaistus jne.).

--------------------------------------

 

2017-11-15
Sufism

Sufismin perusominaisuudet ovat omistautuminen palvontaan, rakkauden omistautumista Jumalalle, korkeimmalle, välinpitämättömyys maallisiin hienouksiin, pidättäytyä etsimästä nautintoja, taloudellista menestystä ja arvostusta, jota useimmat ihmiset etsivät, omistautua jumalan palvontaan yksinäisyydessä. Tämä oli profeetan vallitseva asenne.
PS:
 nautintoja on kaikki, mistä tuntee nautintoa, kuten esim. seksi ja niin edelleen.
Suufit lukee Koraania, uskovat Allahiin ja Profeettaan ja tottelevat shaukiaan, opettajaansa.
Esim. avioliiton ulkopuolinen seksi on zina, kielletty, kaikille uskovaisille muslimeille, suufit mukaan lukien.

(Sufismens grundläggande drag är hängivenhet för tillbedjan, att i kärlek ägna sitt liv åt Gud, den Högste, likgiltighet för världsligt prål och sken, avhållsamhet från att söka de njutningar, den ekonomiska framgång och prestige som de flesta människor söker, samt ett liv i tillbakadragenhet ägnat åt tillbedjan av Gud i ensamhet. Detta var det rådande förhållningssättet bland Profeten)

-----------------------------------------

 

2018-02-14
Open letter to Al-Baghdadi

Open Letter to Al-Baghdadi Join hundreds of Muslim leaders and Scholars worldwide in their Open Letter to Baghdadi.
http://www.lettertobaghdadi.com/
--------
Executive Summary: Open Letter to Al-Baghdadi Join hundreds of Muslim leaders and Scholars worldwide in their Open Letter to Baghdadi.
http://www.lettertobaghdadi.com/14/english-v14.pdf
-----
Muslim Scholars Release Open Letter To Islamic State Meticulously Blasting Its Ideology
https://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000055
------
Yli 120 muslimioppineelta avoin kirje Isisille

Muslimioppineet eri puolilta maailmaa ovat kirjoittaneet avoimen kirjeen, jossa he tuomitsevat Irakissa ja Syyriassa toimivan Isis-järjestön teot. Kirje on suunnattu liikkeen johtajalle Abu Bakr Al-Baghdadille sekä Isisin taistelijoille ja seuraajille. Asiasta uutisoi Huffington Post.

Islamilaiseksi valtioksi itseään kutsuvalle Isisille suunnattu avoin kirje julkistettiin Yhdysvalloissa keskiviikkona 24. syyskuunta. Arabiankielinen 18-sivuinen kirje on englanniksi käännettynäkin monen länsimaisen vaikea ymmärtää, sillä siinä viitataan jatkuvasti klassisiin uskonnollisiin teksteihin ja Isisinkin käyttämiin uskonoppineisiin, kertoo amerikkalais-islamilaisten suhteiden neuvoston johtaja Nihad Awad.

”Tätä kirjettä ei ole tarkoitettu liberaalille yleisölle”, Awad sanoo Huffington Post -lehden mukaan. Awadin mukaan myös keskivertomuslimin voi olla vaikea ymmärtää kirjettä.

Kirjeen on tarkoitus osoittaa kohta kohdalta vääräksi Isiksen väkivaltainen filosofia. Huffington Postin mukaan kirje sisältää muun muassa seuraavanlaisia kannanottoja: ”Kidutus on islamissa kiellettyä”, ”pahojen tekojen lukeminen Jumalalle on kiellettyä islamissa”, ”islamin mukaan on kiellettyä julistaa ihmisiä ei-muslimeiksi ennen kuin he avoimesti julistavat epäuskoaan.”

Kirjoittajat myös kritisoivat järjestön itsestään käyttämää nimeä ”Islamilainen valtio ja pyytävät, ja pyytää ettei tätä nimeä käytettäisi. ”Lakatkaa kutsumasta heitä ’islamilaiseksi valtioksi’, koska he eivät ole valtio eivätkä he ole uskonto”, sanoo Ahmed Bedier, muslimi ja United Voices for America -järjestön johtaja.

Kirjettä ovat olleet laatimassa muslimimaailman tunnetut johtajat, kuten Egyptin suurmufti, šheikki Shawqi Allam sekä Jerusalemin ja Palestiinan mufti, šheikki Muhammad Ahmad Hussein.

https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/yli-120-muslimioppineelta-avoin-kirje-isisille/

-------------------------------------------

 

2018-02-14
Here is the executive summary of their letter:

Here is the executive summary of their letter:

1. It is forbidden in Islam to issue fatwas without all the necessary learning requirements. Even then fatwas must follow Islamic legal theory as defined in the Classical texts. It is also forbidden to cite a portion of a verse from the Qur’an—or part of a verse—to derive a ruling without looking at everything that the Qur’an and Hadith teach related to that matter. In other words, there are strict subjective and objective prerequisites for fatwas, and one cannot ‘cherry-pick’ Qur’anic verses for legal arguments without considering the entire Qur’an and Hadith.

2. It is forbidden in Islam to issue legal rulings about anything without mastery of the Arabic language.

3. It is forbidden in Islam to oversimplify Shari’ah matters and ignore established Islamic sciences.

4. It is permissible in Islam [for scholars] to differ on any matter, except those fundamentals of religion that all Muslims must know.

5. It is forbidden in Islam to ignore the reality of contemporary times when deriving legal rulings.

6. It is forbidden in Islam to kill the innocent.

7. It is forbidden in Islam to kill emissaries, ambassadors, and diplomats; hence it is forbidden to kill journalists and aid workers.

8. Jihad in Islam is defensive war. It is not permissible without the right cause, the right purpose and without the right rules of conduct.

9. It is forbidden in Islam to declare people non-Muslim unless he (or she) openly declares disbelief.

10. It is forbidden in Islam to harm or mistreat—in any way—Christians or any ‘People of the Scripture’.

11. It is obligatory to consider Yazidis as People of the Scripture.

12. The re-introduction of slavery is forbidden in Islam. It was abolished by universal consensus.

13. It is forbidden in Islam to force people to convert.

14. It is forbidden in Islam to deny women their rights.

15. It is forbidden in Islam to deny children their rights.

16. It is forbidden in Islam to enact legal punishments (hudud) without following the correct 
procedures that ensure justice and mercy.

17. It is forbidden in Islam to torture people.

18. It is forbidden in Islam to disfigure the dead.

19. It is forbidden in Islam to attribute evil acts to God.

20. It is forbidden in Islam to destroy the graves and shrines of Prophets and Companions.

21. Armed insurrection is forbidden in Islam for any reason other than clear disbelief by the ruler and not allowing people to pray.

22. It is forbidden in Islam to declare a caliphate without consensus from all Muslims.

23. Loyalty to one’s nation is permissible in Islam.

24. After the death of the Prophet, Islam does not require anyone to emigrate anywhere.

https://www.huffingtonpost.com/2014/09/24/muslim-scholars-islamic-state_n_5878038.html?&

-------------------------------------------