Vad är det som måste begravas innan det kan göra nytta?

gr%C3%B6nt2.jpg?1598224807

Svar: Fröet