Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa.

Vad är kärlek? Kärlek är att älska någon för vem de är, vilka de var och vem de kommer att bli. 
Chris Moore