"Följ ditt hjärta, lyssna på din inre röst, sluta bry dig om vad andra tycker."
- Roy T. Bennett

Bry dig om det du tycker, 
det är huvudsaken, 
då mår du bra.

ass11.jpg?1602949236