Att vara slö, underbart, 

under den slöa utan 

arbetar en tankeverksamhet, 

jag tänker, drömmer fantiserar, 

jag blundar och ler, 

tankarna virvlar hit oh dit, 

allting känns lätt, 

en inre harmoni inom mig, 

en underbar känsla.

k-2.jpg?1499208274