Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
– Eckhart Tolle

Älska och bli älskad, 
visa omsorg, 
visa medkänsla.

love-1.jpg?1589069663