– Man kan lära sig att göra ingenting, ifall man lärt sig koppla av och leva i nuet, lugnt, stilla, utan stress.
– Att kunna konsten att göra ingenting, är en metod att leva utan stress. Om man kan konsten att göra ingenting, kan man även leva för övrigt också utan stress-känslor. Det handlar ju om våra känslor. Vad vi väntar oss av våra dagar, jobb, hemmet, livet. För mycket förväntningar, skapar stress. När stressen är ständigt närvarande, då har man nått det att man känner stress hela tiden, man kan inte konsten att göra ingenting.
– Jag är lyckans-ost, känner mig priviligerad, för jag kan numera konsten att göra ingenting  det är underbart att göra ingenting.

ab1.jpg?1586493241