ass2.jpg?1602949187

Förödmjukande
föraktlig,
förklenande,
förolämpande,
vanärande