Bevara dina sanningar, 
berätta inte allt för alla, 
berätta bara till sanna vänner.

y.woman.45.jpg?1589072631