En bok, 
läs en bok, 
få lärdom, 
veta mer, 
tänk mer.