”Människor kan bo fjärran från varandra men inget avstånd kan skilja älskande hjärtan”
-- (arabisk ordspråk)

k%C3%A4rlek.jpg?1589069660

Kärleken vinner över allt annat, 
kärlek över landsgränser är starkt, 
kärlek bryr sig inte om osynliga gränser.