Kukkahattu1-140x119-sv-kontrast.jpg?1480

Hur är en individ med ett stort ego? Normalt visar vi alla människor vårt ego utåt då och då. Men individer med det stora egot, är mycket själv-centrerade. Nästan allt vad dom släpper ut ur sig, handlar på något vis om dom själva. Individer med stort ego, ser oftast bara sig själv, dom har svårt att inse att världen snurrar enbart inte runt dom själva.
Här gäller det att hitta balansen mellan egot och världen. Ens ego spelar inte så stor roll för andra, det är bara tröttande att lyssna dag in och dag ut en annans stora ego. Alla behöver luft omkrings sig, ett tomrum att röra sig i. Man skall inte låta sig fyllas av andras egon. Men självklart skall man hjälpa andra. Ta istället hand om din egen ego på bästa sätt.