Så tyst, 

en tyst natt, 

sval natt, 

mörk natt, 

vårnatt, 

tystnaden talar, 

talande tystnad, 

lyssna till tystnaden.

cc7.jpg?1470461767