Det är bättre att själv bevara sin hemlighet än att låta någon annan göra det.
- Arabisk ordspråk

ab6.jpg?1599822380

Har du hemlighetet, 
bevara den själv, 
du är bäst i detta, 
ger du bort din hemlighet, 
snart det ute är,