Var lagom, 
överdriv inte, 
lagom är bäst, 
lagom människa, 
lagom beteende, 
lagom landet :) 
försöka duger,