Absolut frihet är detsamma som absolut meningslöshet, för människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden.
- H C Branner

0-4-a.jpg?1585360984

Människan är inte helt fri,
det finns inte någon absolut frihet, 
samhället måste fungera,
det krävs lag och ordning, 
så någon absolut frihet kan inte existera.