Jag följer fyra normer: bemöt det, acceptera det, hantera det, släpp det.
-- Sheng Yen

f%C3%A4rg1.jpg?1591878155

Bemöt det som händer...sedan skall du acceptera det...efter det skall du hantera det som hänt...och sedan är det dags att släppa det och gå vidare.