Gammaldags tänkande
misstänker att en kvinna är otillgänglig,
den moderna idén är att
en kvinna på lika villkor med en man,
en kvinna lika bra som en man

jaga10.jpg?1615473750