Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
Lao Zi

cc16.jpg?1591417206

Ibland är den stora vägen jobbig att gå,
därför går man ibland omvägar...
fast man vet att den stora vägen är jämn :) ..
alla vågar eller kan inte alltid gå genom den stora vägen...