Man bör inse att ingen är hela världens medelpunkt, varken jag, du, eller ni alla andra. Koncentrera er energi till positiva göranden och säganden istället. På det viset regisserar man ett positivare liv för sig själv. När man själv har förmåga att inte fastna i det negativa, ser även andra oss med lite positivare ögon. Om du är negativ, ser även andra dig som en negativ person. Om du är positiv, skapar du positiv energi runt om dig och andra ser dig som en positiv person som skapar positiva vibrationer i omgivningen. Därför får man ofta samma mottagning av andra, alltså likadan energi som man själv sänder utåt till andra.

🆓  🆗