Det händer alltid i livet,
nya händelser hela tiden,
händelser leder till nya händelser,
du lär dig av händelser
du går framåt i ditt liv.

jaga11.jpg?1604435614