ba15.jpg?1612502386

Som medborgare är du fri i en demokrati, 
fel finns det så klart i samhället, 
mänskligheten är ju inte felfri.