Bra och glad känsla...det värmer en, det ger en lugn känsla...Lev lugnt...prata positivt...minska det negativa i dig...Var så lugn du kan..var så god du kan...i ditt prat och i dina skrivelser...Du är som dina ord...dina ord avslöjar vem du är...hurudan du är.
Bra atmosfär bland människor är som ren luft :)

bl%C3%A5himmelmedvitamoln.jpg?1583846824